Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 augustus* 1.159
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 september* 1.737
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 oktober* 1.955
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 november* 1.666
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 december* 1.992
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 januari* 1.474
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 februari* 1.665
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 maart* 2.391
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 april* 1.980
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 mei* 1.660
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juni* 1.661
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juli* 2.090
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 augustus* 1.738
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 september* 1.533
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 oktober* 1.599
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 november* 1.872
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 december* 1.627
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 januari* 1.940
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 februari* 1.618
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 maart* 1.603
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 april* 1.958
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 mei* 2.137
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juni* 1.954
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juli* 1.698
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 augustus* 3.049
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 september* 3.254
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 oktober* 3.609
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 november* 3.402
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 december* 3.767
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 januari* 3.300
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 februari* 3.346
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 maart* 4.135
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 april* 4.157
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 mei* 3.680
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juni* 3.386
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juli* 3.778
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 augustus* 27.228
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 september* 27.184
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 oktober* 27.361
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 november* 27.691
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 december* 28.253
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 januari* 28.700
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 februari* 29.168
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 maart* 28.716
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 april* 29.263
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 mei* 30.049
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juni* 30.188
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juli* 30.168
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 augustus* 831
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 september* 1.792
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 oktober* 1.732
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 november* 1.719
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 december* 1.174
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 januari* 1.617
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 februari* 1.306
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 maart* 1.992
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 april* 1.617
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 mei* 1.564
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juni* 1.978
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juli* 1.845
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 augustus* 14.391
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 september* 14.132
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 oktober* 14.000
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 november* 14.152
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 december* 14.605
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 januari* 14.929
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 februari* 15.240
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 maart* 14.851
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 april* 15.192
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 mei* 15.764
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juni* 15.740
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juli* 15.594
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* 1.135
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* 1.576
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* 1.423
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 november* 1.542
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 december* 1.065
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 januari* 1.493
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 februari* 1.150
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 maart* 2.054
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 april* 1.410
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 mei* 1.352
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* 1.814
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* 1.719
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 augustus* 88
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 september* 191
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 oktober* 207
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 november* 149
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 december* 207
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 januari* 187
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 februari* 138
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 maart* 198
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 april* 220
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 mei* 191
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juni* 198
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juli* 259
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 augustus* 139
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 september* 117
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 oktober* 169
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 november* 157
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 1 oktober 2021:
De cijfers van verslagmaand juli 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW