Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juni* 1.836
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juli* 2.275
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 augustus* 1.283
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 september* 1.861
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 oktober* 1.875
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 november* 1.934
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 december* 1.977
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 januari* 1.526
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 februari* 1.418
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 maart* 2.310
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 april* 1.469
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 mei* 1.866
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juni* 2.121
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juli* 1.842
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 augustus* 1.893
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 september* 1.637
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 oktober* 1.871
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 november* 1.897
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 december* 1.915
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 januari* 1.865
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 februari* 1.749
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 maart* 1.562
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 april* 1.860
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 mei* 1.751
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juni* 3.527
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juli* 3.959
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 augustus* 3.348
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 september* 3.572
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 oktober* 3.576
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 november* 3.613
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 december* 3.673
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 januari* 3.334
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 februari* 3.003
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 maart* 3.751
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 april* 3.360
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 mei* 3.474
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juni* 30.554
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juli* 30.680
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 augustus* 31.734
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 september* 31.599
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 oktober* 31.874
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 november* 31.629
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 december* 32.104
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 januari* 32.180
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 februari* 32.273
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 maart* 32.025
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 april* 32.125
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 mei* 32.121
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juni* 1.988
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juli* 1.856
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 augustus* 790
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 september* 2.108
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 oktober* 1.946
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 november* 2.080
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 december* 1.629
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 januari* 1.689
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 februari* 1.733
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 maart* 2.166
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 april* 1.664
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 mei* 1.879
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juni* 16.079
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juli* 16.065
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 augustus* 17.169
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 september* 16.698
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 oktober* 16.623
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 november* 16.440
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 december* 16.725
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 januari* 16.901
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 februari* 16.918
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 maart* 16.313
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 april* 16.509
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 mei* 16.382
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* 1.813
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* 1.716
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 augustus* 839
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 september* 1.771
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 oktober* 1.596
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 november* 2.142
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 december* 1.440
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 januari* 1.789
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 februari* 1.656
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 maart* 1.810
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 april* 1.760
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 mei* 1.755
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juni* 191
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juli* 318
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 augustus* 85
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 september* 193
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 oktober* 144
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 november* 191
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 december* 216
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 januari* 72
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 februari* 150
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 maart* 283
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 april* 119
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 mei* 136
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juni* 213
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juli* 205
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 augustus* 214
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 september* 90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 26 juli 2022:
De cijfers van verslagmaand mei 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW