Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming K-N Financiële en zakelijke diensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 mei* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 februari* 33 3 26
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 maart* 37 3 29
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 april* 33 2 24
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 mei* 32 2 21
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juni* 36 2 22
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juli* 32 2 20
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 augustus* 18 1 11
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 september* 39 4 24
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 oktober* 37 4 24
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 november* 37 4 24
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 december* 26 3 16
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 januari* 36 4 20
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 februari* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 maart* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 april* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 mei* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 juni* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 juli* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 augustus* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 september* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 oktober* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 november* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 december* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 januari* . . .
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 februari* 2 3 7
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 maart* 3 3 8
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 april* 3 2 7
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 mei* 3 2 6
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 juni* 4 2 8
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 juli* 4 2 7
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 augustus* 2 1 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 september* 4 4 9
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 oktober* 4 4 9
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 november* 4 4 10
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 december* 3 3 7
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 januari* 4 4 9
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 februari* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 maart* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 april* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 mei* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 juni* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 juli* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 augustus* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 september* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 oktober* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 november* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2020 december* . . .
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2021 januari* . . .
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 februari* 13 0 5
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 maart* 15 0 4
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 april* 13 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 mei* 12 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 juni* 14 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 juli* 12 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 augustus* 7 0 1
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 september* 14 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 oktober* 14 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 november* 14 0 2
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2020 december* 10 0 1
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2021 januari* 14 0 2
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 februari* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 maart* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 april* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 mei* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juni* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juli* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 augustus* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 september* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 oktober* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 november* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 december* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 januari* . . .
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 februari* 18 0 14
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 maart* 20 0 17
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 april* 18 0 15
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 mei* 16 0 12
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juni* 19 0 13
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juli* 17 0 11
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 augustus* 10 0 6
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 september* 21 0 13
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 oktober* 19 0 13
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 november* 19 0 12
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 december* 13 0 7
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 januari* 18 0 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2021:
De cijfers van verslagmaand januari 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
K-N Financiële en zakelijke diensten
Financiële en zakelijke dienstverlening, verhuur van en handel in onroerend goed
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 Onderwijs;
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg;
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen