Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro)
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 april* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juli* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 april* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juli* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 april* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juli* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 april* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2021 juli* .
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 augustus* 1
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 september* 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 oktober* 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 november* 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2020 december* 3
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 januari* 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 februari* 3
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 maart* 5
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 april* 3
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 mei* 3
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 juni* 4
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2021 juli* 5
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2020 augustus* 25
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2020 september* 25
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2020 oktober* 25
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2020 november* 31
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2020 december* 47
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 januari* 44
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 februari* 58
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 maart* 59
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 april* 56
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 mei* 55
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 juni* 52
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2021 juli* 66
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 april* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 1 oktober 2021:
De cijfers van verslagmaand juli 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 Onderwijs;
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg;
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening.