Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 170.721
Totaal Totaal Hof van Twente 2021* 15.278
Totaal Totaal Zeevang 2021*
Totaal 2 tot 15 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 7
Totaal 2 tot 15 m² Hof van Twente 2021* 0
Totaal 2 tot 15 m² Zeevang 2021*
Totaal 15 tot 50 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 5.088
Totaal 15 tot 50 m² Hof van Twente 2021* 188
Totaal 15 tot 50 m² Zeevang 2021*
Totaal 50 tot 75 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 16.781
Totaal 50 tot 75 m² Hof van Twente 2021* 983
Totaal 50 tot 75 m² Zeevang 2021*
Totaal 75 tot 100 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 37.931
Totaal 75 tot 100 m² Hof van Twente 2021* 1.947
Totaal 75 tot 100 m² Zeevang 2021*
Totaal 100 tot 150 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 77.512
Totaal 100 tot 150 m² Hof van Twente 2021* 5.896
Totaal 100 tot 150 m² Zeevang 2021*
Totaal 150 tot 250 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 27.554
Totaal 150 tot 250 m² Hof van Twente 2021* 4.706
Totaal 150 tot 250 m² Zeevang 2021*
Totaal 250 tot 500 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4.669
Totaal 250 tot 500 m² Hof van Twente 2021* 1.408
Totaal 250 tot 500 m² Zeevang 2021*
Totaal 500 tot 10 000 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 1.174
Totaal 500 tot 10 000 m² Hof van Twente 2021* 150
Totaal 500 tot 10 000 m² Zeevang 2021*
Totaal Onbekend Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 5
Totaal Onbekend Hof van Twente 2021* 0
Totaal Onbekend Zeevang 2021*
Eengezinswoning Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 137.236
Eengezinswoning Totaal Hof van Twente 2021* 13.092
Eengezinswoning Totaal Zeevang 2021*
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Hof van Twente 2021* 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 506
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Hof van Twente 2021* 28
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4.570
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Hof van Twente 2021* 256
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 27.435
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Hof van Twente 2021* 1.347
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 72.818
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Hof van Twente 2021* 5.457
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 26.508
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Hof van Twente 2021* 4.525
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4.328
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Hof van Twente 2021* 1.339
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 1.064
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Hof van Twente 2021* 140
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Zeevang 2021*
Eengezinswoning Onbekend Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4
Eengezinswoning Onbekend Hof van Twente 2021* 0
Eengezinswoning Onbekend Zeevang 2021*
Meergezinswoning Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 33.485
Meergezinswoning Totaal Hof van Twente 2021* 2.186
Meergezinswoning Totaal Zeevang 2021*
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Hof van Twente 2021* 0
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4.582
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Hof van Twente 2021* 160
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 12.211
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Hof van Twente 2021* 727
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 10.496
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Hof van Twente 2021* 600
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 4.694
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Hof van Twente 2021* 439
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 1.046
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Hof van Twente 2021* 181
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 341
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Hof van Twente 2021* 69
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 110
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Hof van Twente 2021* 10
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Zeevang 2021*
Meergezinswoning Onbekend Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 1
Meergezinswoning Onbekend Hof van Twente 2021* 0
Meergezinswoning Onbekend Zeevang 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik” of “buiten gebruik”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.