Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Nederland 2022 8.045.580
Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 820.520
Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 1.628.674
Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2022 3.891.537
Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 1.704.849
Totaal Totaal Niet in te delen (LD) 2022 0
Totaal Totaal Groningen (PV) 2022 287.568
Totaal Totaal Fryslân (PV) 2022 306.633
Totaal Totaal Drenthe (PV) 2022 226.319
Totaal Totaal Overijssel (PV) 2022 518.558
Totaal Totaal Flevoland (PV) 2022 178.000
Totaal Totaal Gelderland (PV) 2022 932.116
Totaal Totaal Utrecht (PV) 2022 601.096
Totaal Totaal Noord-Holland (PV) 2022 1.376.949
Totaal Totaal Zuid-Holland (PV) 2022 1.724.095
Totaal Totaal Zeeland (PV) 2022 189.397
Totaal Totaal Noord-Brabant (PV) 2022 1.164.414
Totaal Totaal Limburg (PV) 2022 540.435
Totaal Totaal Niet in te delen (PV) 2022 0
Totaal Totaal Oost-Groningen (CR) 2022 64.617
Totaal Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2022 23.177
Totaal Totaal Overig Groningen (CR) 2022 199.774
Totaal Totaal Noord-Friesland (CR) 2022 153.873
Totaal Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2022 66.351
Totaal Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2022 86.409
Totaal Totaal Noord-Drenthe (CR) 2022 88.296
Totaal Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 76.969
Totaal Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 61.054
Totaal Totaal Noord-Overijssel (CR) 2022 163.912
Totaal Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 70.544
Totaal Totaal Twente (CR) 2022 284.102
Totaal Totaal Veluwe (CR) 2022 301.488
Totaal Totaal Achterhoek (CR) 2022 182.651
Totaal Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 344.793
Totaal Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 103.184
Totaal Totaal Utrecht (CR) 2022 601.096
Totaal Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022 172.047
Totaal Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2022 116.084
Totaal Totaal IJmond (CR) 2022 90.983
Totaal Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 110.213
Totaal Totaal Zaanstreek (CR) 2022 76.968
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022 690.008
Totaal Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 120.646
Totaal Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 197.423
Totaal Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 423.888
Totaal Totaal Delft en Westland (CR) 2022 106.551
Totaal Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 147.262
Totaal Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2022 682.509
Totaal Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 166.462
Totaal Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 54.948
Totaal Totaal Overig Zeeland (CR) 2022 134.449
Totaal Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2022 290.093
Totaal Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 221.718
Totaal Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 293.886
Totaal Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 358.717
Totaal Totaal Noord-Limburg (CR) 2022 127.670
Totaal Totaal Midden-Limburg (CR) 2022 111.589
Totaal Totaal Zuid-Limburg (CR) 2022 301.176
Totaal Totaal Flevoland (CR) 2022 178.000
Totaal Totaal Niet in te delen (CR) 2022 0
Totaal Totaal Aa en Hunze 2022 11.336
Totaal Totaal Aalburg 2022
Totaal Totaal Aalsmeer 2022 13.368
Totaal Totaal Aalten 2022 12.095
Totaal Totaal Achtkarspelen 2022 12.264
Totaal Totaal Alblasserdam 2022 8.415
Totaal Totaal Albrandswaard 2022 10.622
Totaal Totaal Alkmaar 2022 52.941
Totaal Totaal Almelo 2022 33.917
Totaal Totaal Almere 2022 88.874
Totaal Totaal Alphen aan den Rijn 2022 49.398
Totaal Totaal Alphen-Chaam 2022 4.508
Totaal Totaal Altena 2022 22.846
Totaal Totaal Ameland 2022 1.778
Totaal Totaal Amersfoort 2022 69.962
Totaal Totaal Amstelveen 2022 42.402
Totaal Totaal Amsterdam 2022 458.397
Totaal Totaal Apeldoorn 2022 74.603
Totaal Totaal Appingedam 2022
Totaal Totaal Arnhem 2022 79.065
Totaal Totaal Assen 2022 32.680
Totaal Totaal Asten 2022 7.146
Totaal Totaal Baarle-Nassau 2022 2.955
Totaal Totaal Baarn 2022 11.766
Totaal Totaal Barendrecht 2022 19.594
Totaal Totaal Barneveld 2022 23.379
Totaal Totaal Bedum 2022
Totaal Totaal Beek (L.) 2022 7.505
Totaal Totaal Beekdaelen 2022 16.722
Totaal Totaal Beemster 2022
Totaal Totaal Beesel 2022 6.067
Totaal Totaal Bellingwedde 2022
Totaal Totaal Berg en Dal 2022 15.920
Totaal Totaal Bergambacht 2022
Totaal Totaal Bergeijk 2022 8.161
Totaal Totaal Bergen (L.) 2022 5.802
Totaal Totaal Bergen (NH.) 2022 15.383
Totaal Totaal Bergen op Zoom 2022 31.172
Totaal Totaal Berkelland 2022 19.721
Totaal Totaal Bernheze 2022 12.943
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2022:
De cijfers van 1 januari 2022 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.