Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Leeuwarden 2021* 63.066
Totaal 2 tot 15 m² Leeuwarden 2021* 21
Totaal 15 tot 50 m² Leeuwarden 2021* 6.263
Totaal 50 tot 75 m² Leeuwarden 2021* 10.434
Totaal 75 tot 100 m² Leeuwarden 2021* 13.746
Totaal 100 tot 150 m² Leeuwarden 2021* 21.261
Totaal 150 tot 250 m² Leeuwarden 2021* 9.482
Totaal 250 tot 500 m² Leeuwarden 2021* 1.383
Totaal 500 tot 10 000 m² Leeuwarden 2021* 474
Totaal Onbekend Leeuwarden 2021* 2
Eengezinswoning Totaal Leeuwarden 2021* 40.389
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Leeuwarden 2021* 1
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Leeuwarden 2021* 213
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Leeuwarden 2021* 1.934
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Leeuwarden 2021* 8.082
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Leeuwarden 2021* 19.323
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Leeuwarden 2021* 9.137
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Leeuwarden 2021* 1.261
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Leeuwarden 2021* 436
Eengezinswoning Onbekend Leeuwarden 2021* 2
Meergezinswoning Totaal Leeuwarden 2021* 22.677
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Leeuwarden 2021* 20
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Leeuwarden 2021* 6.050
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Leeuwarden 2021* 8.500
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Leeuwarden 2021* 5.664
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Leeuwarden 2021* 1.938
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Leeuwarden 2021* 345
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Leeuwarden 2021* 122
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Leeuwarden 2021* 38
Meergezinswoning Onbekend Leeuwarden 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik” of “buiten gebruik”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.