Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2015 115.913,1 13.091 8.854.502
Totaal Totaal 2016 118.725,4 13.241 8.966.391
Totaal Totaal 2017 120.025,7 13.120 9.148.204
Totaal Totaal 2018 121.628,9 13.004 9.353.259
Totaal Totaal 2019 122.505,5 12.851 9.532.991
Totaal Totaal 2020* 100.600,1 10.454 9.623.316
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2015 75.478,3 10.748 7.022.312
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 77.189,4 10.795 7.150.374
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2017 78.893,1 10.748 7.340.554
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 81.396,2 10.778 7.552.094
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2019 84.219,0 10.876 7.743.270
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 72.162,7 9.168 7.871.131
Totaal Diesel/diesel hybrides 2015 35.773,4 23.013 1.554.473
Totaal Diesel/diesel hybrides 2016 36.134,3 23.675 1.526.287
Totaal Diesel/diesel hybrides 2017 35.464,6 23.361 1.518.101
Totaal Diesel/diesel hybrides 2018 34.554,6 23.101 1.495.776
Totaal Diesel/diesel hybrides 2019 32.190,8 22.539 1.428.253
Totaal Diesel/diesel hybrides 2020* 22.801,2 17.363 1.313.239
Totaal LPG/ LPG hybrides 2015 2.888,0 15.963 180.914
Totaal LPG/ LPG hybrides 2016 2.660,0 15.861 167.708
Totaal LPG/ LPG hybrides 2017 2.414,5 15.483 155.943
Totaal LPG/ LPG hybrides 2018 2.167,9 14.933 145.178
Totaal LPG/ LPG hybrides 2019 1.931,3 14.372 134.382
Totaal LPG/ LPG hybrides 2020* 1.448,6 11.377 127.329
Totaal Full elektrisch/waterstof 2015 164,9 15.817 10.426
Totaal Full elektrisch/waterstof 2016 229,4 16.803 13.649
Totaal Full elektrisch/waterstof 2017 340,8 15.679 21.735
Totaal Full elektrisch/waterstof 2018 658,9 14.161 46.532
Totaal Full elektrisch/waterstof 2019 1.460,9 13.452 108.602
Totaal Full elektrisch/waterstof 2020* 2.213,2 12.034 183.910
Totaal Plug-in hybrides 2015 1.405,7 17.892 78.565
Totaal Plug-in hybrides 2016 2.305,2 23.065 99.945
Totaal Plug-in hybrides 2017 2.684,9 26.278 102.173
Totaal Plug-in hybrides 2018 2.583,5 25.036 103.192
Totaal Plug-in hybrides 2019 2.406,8 22.594 106.524
Totaal Plug-in hybrides 2020* 1.785,5 15.249 117.085
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2015 202,8 25.965 7.811
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2016 207,1 24.571 8.427
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2017 227,8 23.492 9.698
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2018 267,7 25.528 10.486
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2019 296,7 24.803 11.961
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 188,9 17.783 10.622
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt en dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis. Informatie over het smoothing effect is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijving.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2021
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.