Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd 2015-2020

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd 2015-2020

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2016 118.725,4 13.241 8.966.391
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 77.189,4 10.795 7.150.374
Totaal Diesel/diesel hybrides 2016 36.134,3 23.675 1.526.287
Totaal LPG/ LPG hybrides 2016 2.660,0 15.861 167.708
Totaal Full elektrisch/waterstof 2016 229,4 16.803 13.649
Totaal Plug-in hybrides 2016 2.305,2 23.065 99.945
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2016 207,1 24.571 8.427
0 jaar Totaal 2016 3.996,4 10.240 390.270
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 2.565,8 8.815 291.064
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 1.288,2 17.101 75.328
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 8,9 10.192 873
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 38,2 9.346 4.091
0 jaar Plug-in hybrides 2016 88,0 4.808 18.297
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 7,3 11.853 617
1 jaar Totaal 2016 10.659,4 22.088 482.599
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 4.404,8 15.042 292.837
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 4.953,7 35.052 141.325
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 11,4 25.677 445
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 62,2 20.412 3.049
1 jaar Plug-in hybrides 2016 1.207,5 27.285 44.255
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 19,8 28.753 688
2 jaar Totaal 2016 8.705,4 20.494 424.777
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 4.074,1 14.210 286.719
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 4.084,1 34.600 118.040
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 27,1 23.315 1.161
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 69,3 24.421 2.839
2 jaar Plug-in hybrides 2016 356,5 28.152 12.662
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 94,3 28.097 3.356
3 jaar Totaal 2016 8.595,4 18.766 458.026
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 4.264,8 13.705 311.187
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 3.654,9 30.276 120.719
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 48,8 20.905 2.336
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 51,3 19.266 2.664
3 jaar Plug-in hybrides 2016 559,7 27.403 20.426
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 15,8 22.833 694
4 jaar Totaal 2016 8.851,3 16.331 542.001
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 4.794,8 12.789 374.933
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 3.760,1 24.744 151.960
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 168,1 18.303 9.186
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 3,6 8.677 420
4 jaar Plug-in hybrides 2016 93,1 21.759 4.281
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 31,4 25.732 1.221
5 jaar Totaal 2016 8.555,0 14.874 575.153
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 4.968,8 11.859 418.974
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2016 3.423,1 23.276 147.065
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2016 143,7 17.833 8.060
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2016 3,3 8.014 409
5 jaar Plug-in hybrides 2016 . . .
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2016 15,8 25.354 623
6 jaar of ouder Totaal 2016 69.362,3 11.383 6.093.565
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2016 52.116,3 10.071 5.174.661
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2016 14.970,2 19.395 771.850
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2016 2.251,9 15.462 145.647
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2016 1,3 7.364 177
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2016 . . .
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2016 22,6 18.407 1.228
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dat smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.