Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorgfinanciering Opbrengsten van financieringsregelingen Zorgfuncties Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal financiering van ingezetenen FS.1 Overdrachten van de overheid Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 45.998
Totaal financiering van ingezetenen FS.1 Overdrachten van de overheid Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 26.496
Totaal financiering van ingezetenen FS.1 Overdrachten van de overheid Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 7.943
Totaal financiering van ingezetenen FS.1 Overdrachten van de overheid M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 11.559
Totaal financiering van ingezetenen FS.2 Overdrachten van buitenlandse o... Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.2 Overdrachten van buitenlandse o... Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.2 Overdrachten van buitenlandse o... Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.2 Overdrachten van buitenlandse o... M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.1 Verplichte premies van personen.. Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 14.824
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.1 Verplichte premies van personen.. Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 14.300
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.1 Verplichte premies van personen.. Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 56
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.1 Verplichte premies van personen.. M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 468
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.2 Verplichte premies van werkgevers Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.2 Verplichte premies van werkgevers Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.2 Verplichte premies van werkgevers Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.2 Verplichte premies van werkgevers M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.3 Verplichte premies van overigen Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.3 Verplichte premies van overigen Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.3 Verplichte premies van overigen Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.4.3 Verplichte premies van overigen M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.1 Vrijwillige premies van person... Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 4.458
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.1 Vrijwillige premies van person... Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 4.458
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.1 Vrijwillige premies van person... Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.1 Vrijwillige premies van person... M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.2 Vrijwillige premies van werkge... Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.2 Vrijwillige premies van werkge... Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.2 Vrijwillige premies van werkge... Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.2 Vrijwillige premies van werkge... M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.3 Vrijwillige premies van overigen Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.3 Vrijwillige premies van overigen Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.3 Vrijwillige premies van overigen Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.5.3 Vrijwillige premies van overigen M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 0
Totaal financiering van ingezetenen FS.6.1 Overige opbrengsten van huish... Totaal uitgaven zorg en welzijn 2020** 10.688
Totaal financiering van ingezetenen FS.6.1 Overige opbrengsten van huish... Totaal uitgaven gezondheidszorg 2020** 8.304
Totaal financiering van ingezetenen FS.6.1 Overige opbrengsten van huish... Totaal gezondheidsverwante uitgaven 2020** 554
Totaal financiering van ingezetenen FS.6.1 Overige opbrengsten van huish... M1(HC): Overige zorg en welzijn 2020** 1.831
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel omschrijft welke verschillende soorten opbrengsten de financieringsregelingen voor de zorguitgaven hebben. In deze tabel worden de zorguitgaven in lopende prijzen per soort financiering (zoals de Zorgverzekeringswet) uitgesplitst naar de verschillende soorten opbrengsten, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. De daarbij gebruikte classificaties zijn van het System of Health Accounts van Eurostat, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO; World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over 2019 en 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De nader voorlopige cijfers over 2019 en 2020 en de definitieve cijfers over 2018 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In het eerste kwartaal van 2023 worden de voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.
- In het tweede kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2019 en de bijgestelde cijfers over 2020 en 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening in een jaar. Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen is ook inbegrepen. Afhankelijk van de tabelkeuze: óf dit is het verschil tussen Totaal alle financieringsregelingen en Totaal financiering van ingezetenen, óf dit is inbegrepen in de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export, in de tabel Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders.