Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
Voorlopige inkomenscijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
De inkomenscijfers voor 2017 waren voorlopig en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012-2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomenWerkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomenGemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomenGemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2018* 8.774 8.296 44,0 38,9 35,0 479
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer 2018* 7.322 6.931 44,7 38,2 34,3 391
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2018* 5.352 5.084 53,2 44,6 35,8 268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2018* 1.970 1.847 21,3 20,5 30,0 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2018* 384 365 36,5 31,9 31,5 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2018* 168 159 30,9 27,9 31,9 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2018* 190 178 17,7 17,8 29,0 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Oproep/-invalkracht 2018* 539 504 9,9 11,3 30,9 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Uitzendkracht 2018* 288 273 26,2 25,4 27,3 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer vast, geen vaste uren 2018* 148 136 22,2 21,9 29,8 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 2018* 253 232 11,8 13,2 28,8 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige 2018* 1.452 1.365 40,6 42,6 38,7 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer 2018* 1.315 1.237 42,1 43,8 39,0 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer zonder personeel 2018* 966 907 34,5 37,0 36,0 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2018* 864 809 35,2 38,2 36,6 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-producten 2018* 210 198 27,7 30,6 33,0 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Meewerkend gezinslid 2018* 30 28 22,0 22,1 38,8 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Overige zelfstandige 2018* 108 99 27,0 33,4 34,9 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige met personeel 2018* 349 330 63,2 62,2 47,4 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2018* 1.074 1.006 33,7 36,7 35,9 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Positie in de werkkring onbekend 2018* 0 0 . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens