Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Bestedingsaandeel (%)
011000 Voedingsmiddelen Particuliere huishoudens 2020* 11,4
011000 Voedingsmiddelen Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 10,2
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande man 2020* 9,7
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020* 9,6
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020* 10,0
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande vrouw 2020* 10,6
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020* 10,1
011000 Voedingsmiddelen Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020* 11,4
011000 Voedingsmiddelen Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Type: Eenoudergezin 2020* 11,4
011000 Voedingsmiddelen Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020* 11,3
011000 Voedingsmiddelen Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, totaal 2020* 12,0
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, met kind(eren) 2020* 12,4
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020* 12,3
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020* 12,5
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, zonder kind 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020* 10,8
011000 Voedingsmiddelen Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020* 12,6
011000 Voedingsmiddelen Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020* 10,4
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020* 10,2
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020* 12,3
011000 Voedingsmiddelen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020* 12,7
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020* 9,1
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020* 9,6
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020* 11,8
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder 2020* 12,8
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020* 10,7
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020* 11,8
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020* 12,0
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: Nederland 2020* 11,4
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: Westers land 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Hoofdkostwinner: Niet-westers land 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020* 11,2
011000 Voedingsmiddelen Bron: Inkomen als werknemer 2020* 11,2
011000 Voedingsmiddelen Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020* 11,1
011000 Voedingsmiddelen Bron: Overdrachtsinkomen 2020* 12,0
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020* 12,0
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering werkloosheid 2020* 10,5
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020* 12,6
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering pensioen 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering sociale voorziening 2020* 12,7
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitkering bijstand 2020* 13,2
011000 Voedingsmiddelen Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Bron: Studiefinanciering 2020* 8,6
011000 Voedingsmiddelen Woningbezit: eigen woning 2020* 11,3
011000 Voedingsmiddelen Woningbezit: huurwoning 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020* 12,6
011000 Voedingsmiddelen Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020* 11,3
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020* 11,4
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020* 11,8
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020* 11,2
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020* 11,3
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020* 12,0
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020* 11,6
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020* 11,6
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020* 10,9
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2020* 11,2
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020* 12,9
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020* 12,7
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020* 11,9
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020* 11,6
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020* 11,3
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020* 10,8
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020* 10,2
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2020* 12,3
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2020* 12,2
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2020* 11,7
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2020* 11,5
011000 Voedingsmiddelen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2020* 10,5
011000 Voedingsmiddelen Inkomen tot lage-inkomensgrens 2020* 12,5
011000 Voedingsmiddelen Inkomen boven lage-inkomensgrens 2020* 11,4
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Particuliere huishoudens 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 1,1
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande man 2020* 1,1
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020* 1,1
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020* 1,1
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande vrouw 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 0,9
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Eenoudergezin 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020* 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Paar, totaal 2020* 0,9
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Type: Paar, met kind(eren) 2020* 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.
De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.