Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro)
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Particuliere huishoudens 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande man 2020* 1,6
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020* 1,7
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande vrouw 2020* 0,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020* 0,7
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020* 0,9
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Eenoudergezin 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, totaal 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, met kind(eren) 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020* 1,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, zonder kind 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020* 2,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Huishoudensgrootte: 2 personen 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Huishoudensgrootte: 3 personen 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Huishoudensgrootte: 4 personen 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020* 0,6
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020* 1,6
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020* 1,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: Nederland 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: Westers land 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Hoofdkostwinner: Niet-westers land 2020* 0,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Inkomen als werknemer 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Overdrachtsinkomen 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering werkloosheid 2020* 2,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020* 1,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering pensioen 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering sociale voorziening 2020* 1,9
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitkering bijstand 2020* 1,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020* 2,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bron: Studiefinanciering 2020* 0,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Woningbezit: eigen woning 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Woningbezit: huurwoning 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020* 1,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020* 1,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020* 1,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020* 1,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2020* 1,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2020* 1,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2020* 1,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Inkomen tot lage-inkomensgrens 2020* 1,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Inkomen boven lage-inkomensgrens 2020* 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.
De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.