Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Marges Perioden Gemiddeld besteed bedrag (euro) Bestedingsaandeel (%)
011000 Voedingsmiddelen Waarde 2020* 4.039 11,4
011000 Voedingsmiddelen Ondergrens 95%-interval 2020* 3.988 .
011000 Voedingsmiddelen Bovengrens 95%-interval 2020* 4.090 .
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Waarde 2020* 340 1,0
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Ondergrens 95%-interval 2020* 331 .
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. Bovengrens 95%-interval 2020* 349 .
011990 Overige voedingsmiddelen n.e.g. Waarde 2020* 77 0,2
011990 Overige voedingsmiddelen n.e.g. Ondergrens 95%-interval 2020* 73 .
011990 Overige voedingsmiddelen n.e.g. Bovengrens 95%-interval 2020* 81 .
012000 Alcoholvrije dranken Waarde 2020* 402 1,1
012000 Alcoholvrije dranken Ondergrens 95%-interval 2020* 392 .
012000 Alcoholvrije dranken Bovengrens 95%-interval 2020* 412 .
012220 Frisdranken Waarde 2020* 120 0,3
012220 Frisdranken Ondergrens 95%-interval 2020* 115 .
012220 Frisdranken Bovengrens 95%-interval 2020* 125 .
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Waarde 2020* 1.187 3,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Ondergrens 95%-interval 2020* 1.164 .
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Bovengrens 95%-interval 2020* 1.210 .
021000 Alcoholhoudende dranken Waarde 2020* 510 1,4
021000 Alcoholhoudende dranken Ondergrens 95%-interval 2020* 492 .
021000 Alcoholhoudende dranken Bovengrens 95%-interval 2020* 528 .
021100 Gedistilleerde dranken Waarde 2020* 75 0,2
021100 Gedistilleerde dranken Ondergrens 95%-interval 2020* 69 .
021100 Gedistilleerde dranken Bovengrens 95%-interval 2020* 81 .
021110 Gedistill. dranken en likeuren Waarde 2020* 75 0,2
021110 Gedistill. dranken en likeuren Ondergrens 95%-interval 2020* 70 .
021110 Gedistill. dranken en likeuren Bovengrens 95%-interval 2020* 80 .
021240 Overige dranken op basis van wijn Waarde 2020* 4 0,0
021240 Overige dranken op basis van wijn Ondergrens 95%-interval 2020* 3 .
021240 Overige dranken op basis van wijn Bovengrens 95%-interval 2020* 5 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar bestedingscategorieën.
Daarnaast is per categorie het aandeel binnen de totale bestedingen te vinden.
De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld bestede bedragen, niet voor de bestedingsaandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.
De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.
Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.