Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Gebouwsoort Bestemming bedrijfsgebouwen (SBI 2008) Regio's Perioden Bouwvergunningen totaal (aantal) Bouwkosten totaal (1 000 euro) Nieuwbouw Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (aantal) Nieuwbouw Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 euro) Nieuwbouw Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m³) Nieuwbouw Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m²) Overig Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen (aantal) Overig Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen (1 000 euro)
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 357 174.346 211 139.993 6.476 955 145 34.353
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 62 . 34 83.563 3.309 450 28 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 99 . 60 14.902 786 137 39 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 111 35.364 54 18.666 851 139 56 16.698
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 85 . 64 22.863 1.531 229 21 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 354 174.049 211 139.993 6.476 955 142 34.056
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 61 90.910 34 83.563 3.309 450 27 7.348
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 98 21.338 60 14.902 786 137 38 6.436
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 111 35.364 54 18.666 851 139 56 16.698
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 84 26.437 64 22.863 1.531 229 20 3.574
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende bouwvergunningen en de geschatte bouwkosten van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar aard werkzaamheden (nieuwbouw en overig), naar gebouwsoort, naar bestemming (SBI 2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren tot en met het vierde kwartaal van 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 februari 2021:
De cijfers van het vierde kwartaal 2019 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het vierde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2020 tot en met het derde kwartaal 2020 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na het verslagkwartaal gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde verslagkwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwvergunningen totaal
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; totaal.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten totaal
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; totaal.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Nieuwbouw
Bouwvergunningen verleend voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen (oprichten en heroprichten op een nieuwe fundatie).
Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; nieuwbouw.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; nieuwbouw.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
De inhoud van nieuwbouw bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen
Oppervlak van nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Overig
Bouwvergunningen verleend voor bestaande bedrijfsgebouwen, zoals herstel, verbouw en uitbreiding.
Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen
Aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; overige werkzaamheden.
In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerken (ook 'niet voor bewoning bestemde gebouwen' of 'bouwwerken geen gebouw zijnde' zoals bruggen etc.) een vergunning is vereist. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die eerst toetst of het bouwplan voldoet aan: het bestemmingsplan; het Bouwbesluit; de lokale Bouwverordening, en de redelijke eisen van welstand. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden. In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen.
Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen
De geschatte bouwkosten voor verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen; overige werkzaamheden.
Schatting van het totaal van de materiaal- en arbeidskosten van het bouwwerk waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning met activiteit bouwen) van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.