Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Gebruik van Geweld Soort diefstal Regio's Perioden Geregistreerde diefstallen Totaal geregistreerde diefstallen (aantal)
Alle diefstallen Alle diefstallen Veenendaal 2021* 1.135
Alle diefstallen Diefstal van fiets Veenendaal 2021* 220
Alle diefstallen Diefstal van bromfiets/snorfiets Veenendaal 2021* 30
Alle diefstallen Diefstal van motor/scooter Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Diefstal van personenauto Veenendaal 2021* 15
Alle diefstallen Diefstal van vervoermiddel (overig) Veenendaal 2021* 15
Alle diefstallen Diefstal van vaartuig Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf personenauto Veenendaal 2021* 175
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Veenendaal 2021* 70
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vaartuig Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Diefstal van dier Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Straatroof Veenendaal 2021* 5
Alle diefstallen Zakkenrollerij Veenendaal 2021* 10
Alle diefstallen Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. Veenendaal 2021* 245
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit woning Veenendaal 2021* 165
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d Veenendaal 2021* 80
Alle diefstallen Winkeldiefstal Veenendaal 2021* 130
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. Veenendaal 2021* 35
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit hotel/pension Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit school Veenendaal 2021* 5
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit sportcomplex Veenendaal 2021* 5
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit defensiecomplex Veenendaal 2021* 0
Alle diefstallen Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) Veenendaal 2021* 5
Alle diefstallen Overval Veenendaal 2021* 5
Alle diefstallen Diefstal en inbraak (overig) Veenendaal 2021* 165
Diefstallen met geweld Alle diefstallen Veenendaal 2021* 15
Diefstallen met geweld Diefstal van fiets Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van motor/scooter Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van personenauto Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van vaartuig Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van dier Veenendaal 2021*
Diefstallen met geweld Straatroof Veenendaal 2021* 5
Diefstallen met geweld Zakkenrollerij Veenendaal 2021*
Diefstallen met geweld Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit woning Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Winkeldiefstal Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit hotel/pension Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit school Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit sportcomplex Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit defensiecomplex Veenendaal 2021*
Diefstallen met geweld Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) Veenendaal 2021* 0
Diefstallen met geweld Overval Veenendaal 2021* 5
Diefstallen met geweld Diefstal en inbraak (overig) Veenendaal 2021* 5
Diefstallen zonder geweld Alle diefstallen Veenendaal 2021* 1.120
Diefstallen zonder geweld Diefstal van fiets Veenendaal 2021* 220
Diefstallen zonder geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Veenendaal 2021* 30
Diefstallen zonder geweld Diefstal van motor/scooter Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van personenauto Veenendaal 2021* 15
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Veenendaal 2021* 15
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vaartuig Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Veenendaal 2021* 175
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Veenendaal 2021* 70
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van dier Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Straatroof Veenendaal 2021*
Diefstallen zonder geweld Zakkenrollerij Veenendaal 2021* 10
Diefstallen zonder geweld Totaal diefstal uit woning/schuur/e.d. Veenendaal 2021* 245
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit woning Veenendaal 2021* 165
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d Veenendaal 2021* 80
Diefstallen zonder geweld Winkeldiefstal Veenendaal 2021* 130
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/e.d. Veenendaal 2021* 35
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit hotel/pension Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit school Veenendaal 2021* 5
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit sportcomplex Veenendaal 2021* 5
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit defensiecomplex Veenendaal 2021* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal/inbraak uit gebouw (overig) Veenendaal 2021* 5
Diefstallen zonder geweld Overval Veenendaal 2021*
Diefstallen zonder geweld Diefstal en inbraak (overig) Veenendaal 2021* 160
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over diefstallen die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen diefstallen zijn in de tabel ook de aantallen diefstallen per 1.000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal diefstallen dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze diefstallen is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort diefstal en jaar van melden.

Sinds juli 2018 is het voor de politie niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal (lichtere) delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2017. Deze toename is dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2010-2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2022:
De cijfers over 2019 en 2020 zijn vernieuwd. De cijfers over 2019 zijn definitief geworden. De cijfers over 2021 zijn nieuw.
De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast.
Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2022 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde diefstallen
Diefstallen, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde diefstallen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.