Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Gebruik van Geweld Soort diefstal Regio's Perioden Registraties van verdachten (aantal)
Alle diefstallen Diefstal van fiets Hof van Twente 2020* 5
Alle diefstallen Diefstal van fiets Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van bromfiets/snorfiets Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van bromfiets/snorfiets Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van motor/scooter Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van motor/scooter Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van personenauto Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van personenauto Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van vervoermiddel (overig) Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van vervoermiddel (overig) Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van vaartuig Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf personenauto Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf personenauto Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal uit/vanaf vaartuig Zeevang 2020*
Alle diefstallen Diefstal van dier Hof van Twente 2020* 0
Alle diefstallen Diefstal van dier Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van fiets Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van fiets Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van motor/scooter Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van motor/scooter Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van personenauto Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van personenauto Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal van vaartuig Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen met geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Zeevang 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van dier Hof van Twente 2020*
Diefstallen met geweld Diefstal van dier Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van fiets Hof van Twente 2020* 5
Diefstallen zonder geweld Diefstal van fiets Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van bromfiets/snorfiets Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van motor/scooter Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van motor/scooter Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van personenauto Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van personenauto Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vervoermiddel (overig) Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van vaartuig Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf personenauto Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vervoermiddel(overig) Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal uit/vanaf vaartuig Zeevang 2020*
Diefstallen zonder geweld Diefstal van dier Hof van Twente 2020* 0
Diefstallen zonder geweld Diefstal van dier Zeevang 2020*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over diefstallen die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen diefstallen zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1.000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal diefstallen dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze diefstallen is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort diefstal en jaar van melden.

Sinds juli 2018 is het voor de politie niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal (lichtere) delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2017. Deze toename is dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2010-2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2021:
De cijfers over 2018 en 2019 zijn vernieuwd. 2018 is definitief geworden. De cijfers over 2020 zijn nieuw. De provincienaam Friesland is veranderd in Fryslân.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2021 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf.
Het betreft registratie van personen in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.