Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal onderwijs Nederland 2022* 800 2.878 -2.078 45 164 -118
Totaal onderwijs Noord-Nederland (LD) 2022* 95 285 -190 55 164 -109
Totaal onderwijs Oost-Nederland (LD) 2022* 132 529 -397 36 142 -107
Totaal onderwijs West-Nederland (LD) 2022* 422 1.571 -1.149 50 187 -136
Totaal onderwijs Zuid-Nederland (LD) 2022* 151 493 -342 41 133 -92
Totaal onderwijs Groningen (PV) 2022* 34 99 -65 57 167 -110
Totaal onderwijs Fryslân (PV) 2022* 29 103 -73 44 157 -112
Totaal onderwijs Drenthe (PV) 2022* 32 84 -51 65 168 -103
Totaal onderwijs Overijssel (PV) 2022* 37 154 -117 31 131 -100
Totaal onderwijs Flevoland (PV) 2022* 25 85 -60 58 196 -138
Totaal onderwijs Gelderland (PV) 2022* 70 289 -220 33 137 -104
Totaal onderwijs Utrecht (PV) 2022* 55 225 -170 40 164 -124
Totaal onderwijs Noord-Holland (PV) 2022* 133 538 -405 46 185 -139
Totaal onderwijs Zuid-Holland (PV) 2022* 218 753 -534 58 201 -142
Totaal onderwijs Zeeland (PV) 2022* 16 56 -40 41 144 -103
Totaal onderwijs Noord-Brabant (PV) 2022* 110 360 -250 42 139 -96
Totaal onderwijs Limburg (PV) 2022* 41 133 -92 37 119 -82
Totaal onderwijs Oost-Groningen (CR) 2022* 13 26 -13 94 192 -98
Totaal onderwijs Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 4 10 -6 95 217 -122
Totaal onderwijs Overig Groningen (CR) 2022* 17 63 -46 41 154 -113
Totaal onderwijs Noord-Friesland (CR) 2022* 20 57 -37 61 175 -114
Totaal onderwijs Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 4 18 -14 29 125 -96
Totaal onderwijs Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 5 28 -23 29 149 -121
Totaal onderwijs Noord-Drenthe (CR) 2022* 21 44 -22 110 225 -115
Totaal onderwijs Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 7 20 -14 40 120 -80
Totaal onderwijs Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 4 20 -15 32 146 -115
Totaal onderwijs Noord-Overijssel (CR) 2022* 9 52 -43 25 137 -113
Totaal onderwijs Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 5 21 -16 29 133 -104
Totaal onderwijs Twente (CR) 2022* 23 81 -58 36 128 -91
Totaal onderwijs Veluwe (CR) 2022* 21 96 -74 30 135 -105
Totaal onderwijs Achterhoek (CR) 2022* 11 48 -37 27 118 -91
Totaal onderwijs Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 28 112 -84 38 149 -112
Totaal onderwijs Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 9 34 -25 37 136 -99
Totaal onderwijs Utrecht (CR) 2022* 55 225 -170 40 164 -124
Totaal onderwijs Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 13 49 -36 35 130 -95
Totaal onderwijs Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 8 32 -23 33 126 -93
Totaal onderwijs IJmond (CR) 2022* 6 25 -18 32 124 -91
Totaal onderwijs Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 10 33 -23 43 143 -100
Totaal onderwijs Zaanstreek (CR) 2022* 12 32 -20 69 184 -115
Totaal onderwijs Groot-Amsterdam (CR) 2022* 75 334 -259 53 237 -183
Totaal onderwijs Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 7 33 -26 28 126 -98
Totaal onderwijs Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 11 58 -47 26 134 -108
Totaal onderwijs Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 58 199 -141 65 222 -157
Totaal onderwijs Delft en Westland (CR) 2022* 7 30 -23 29 126 -97
Totaal onderwijs Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 12 51 -39 35 151 -115
Totaal onderwijs Groot-Rijnmond (CR) 2022* 112 358 -246 76 243 -167
Totaal onderwijs Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 18 57 -38 48 151 -103
Totaal onderwijs Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 5 14 -9 50 135 -85
Totaal onderwijs Overig Zeeland (CR) 2022* 11 42 -31 37 148 -110
Totaal onderwijs West-Noord-Brabant (CR) 2022* 25 91 -66 39 142 -103
Totaal onderwijs Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 25 69 -44 50 139 -89
Totaal onderwijs Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 36 99 -63 54 149 -95
Totaal onderwijs Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 24 101 -77 30 128 -98
Totaal onderwijs Noord-Limburg (CR) 2022* 10 35 -25 35 124 -89
Totaal onderwijs Midden-Limburg (CR) 2022* 7 24 -16 30 99 -69
Totaal onderwijs Zuid-Limburg (CR) 2022* 24 74 -50 40 124 -85
Totaal onderwijs Flevoland (CR) 2022* 25 85 -60 58 196 -138
Totaal onderwijs Minder dan 5 000 inwoners 2022* 7 9 -2 565 737 -172
Totaal onderwijs 5 000 tot 10 000 inwoners 2022* 1 4 -3 10 63 -53
Totaal onderwijs 10 000 tot 20 000 inwoners 2022* 15 89 -74 17 96 -80
Totaal onderwijs 20 000 tot 50 000 inwoners 2022* 165 705 -540 28 118 -91
Totaal onderwijs 50 000 tot 100 000 inwoners 2022* 152 560 -408 38 140 -102
Totaal onderwijs 100 000 tot 150 000 inwoners 2022* 77 255 -178 47 157 -110
Totaal onderwijs 150 000 tot 250 000 inwoners 2022* 173 494 -320 68 193 -125
Totaal onderwijs 250 000 inwoners of meer 2022* 210 763 -553 86 311 -225
Onderwijs exclusief huisvesting Nederland 2022* 693 1.541 -848 39 88 -48
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Nederland (LD) 2022* 82 153 -70 47 88 -40
Onderwijs exclusief huisvesting Oost-Nederland (LD) 2022* 112 263 -151 30 71 -41
Onderwijs exclusief huisvesting West-Nederland (LD) 2022* 379 871 -493 45 103 -58
Onderwijs exclusief huisvesting Zuid-Nederland (LD) 2022* 120 254 -134 32 69 -36
Onderwijs exclusief huisvesting Groningen (PV) 2022* 27 52 -24 46 87 -41
Onderwijs exclusief huisvesting Fryslân (PV) 2022* 24 53 -28 37 81 -43
Onderwijs exclusief huisvesting Drenthe (PV) 2022* 30 48 -18 61 96 -35
Onderwijs exclusief huisvesting Overijssel (PV) 2022* 33 78 -45 29 67 -38
Onderwijs exclusief huisvesting Flevoland (PV) 2022* 19 41 -22 45 94 -50
Onderwijs exclusief huisvesting Gelderland (PV) 2022* 59 143 -84 28 68 -40
Onderwijs exclusief huisvesting Utrecht (PV) 2022* 44 114 -71 32 84 -51
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Holland (PV) 2022* 119 288 -169 41 99 -58
Onderwijs exclusief huisvesting Zuid-Holland (PV) 2022* 202 438 -236 54 117 -63
Onderwijs exclusief huisvesting Zeeland (PV) 2022* 14 31 -17 35 79 -44
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Brabant (PV) 2022* 84 181 -97 32 70 -38
Onderwijs exclusief huisvesting Limburg (PV) 2022* 36 73 -37 33 66 -33
Onderwijs exclusief huisvesting Oost-Groningen (CR) 2022* 12 17 -6 87 128 -41
Onderwijs exclusief huisvesting Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 2 4 -2 52 86 -34
Onderwijs exclusief huisvesting Overig Groningen (CR) 2022* 13 30 -17 32 74 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Friesland (CR) 2022* 18 33 -16 55 103 -48
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 2 8 -6 17 59 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 4 11 -7 23 60 -36
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Drenthe (CR) 2022* 20 26 -5 104 132 -28
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 7 14 -7 39 80 -41
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 4 9 -5 27 66 -39
Onderwijs exclusief huisvesting Noord-Overijssel (CR) 2022* 9 23 -14 23 60 -37
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 4 9 -5 27 60 -33
Onderwijs exclusief huisvesting Twente (CR) 2022* 20 46 -26 32 73 -41
Onderwijs exclusief huisvesting Veluwe (CR) 2022* 19 46 -27 27 65 -38
Onderwijs exclusief huisvesting Achterhoek (CR) 2022* 10 24 -14 24 59 -35
Onderwijs exclusief huisvesting Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 22 54 -31 30 72 -42
Onderwijs exclusief huisvesting Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 8 19 -11 33 77 -44
Onderwijs exclusief huisvesting Utrecht (CR) 2022* 44 114 -71 32 84 -51
Onderwijs exclusief huisvesting Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 12 26 -14 30 67 -37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.