Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden Nederland 2022* 66.788 66.788 0 3.797 3.797 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Nederland (LD) 2022* 6.640 6.640 0 3.812 3.812 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Oost-Nederland (LD) 2022* 12.932 12.932 0 3.479 3.479 0
Totaal gemeentelijke taakvelden West-Nederland (LD) 2022* 34.378 34.378 0 4.082 4.082 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuid-Nederland (LD) 2022* 12.837 12.837 0 3.459 3.459 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Groningen (PV) 2022* 2.582 2.582 0 4.375 4.375 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Fryslân (PV) 2022* 2.342 2.342 0 3.580 3.580 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Drenthe (PV) 2022* 1.717 1.717 0 3.449 3.449 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Overijssel (PV) 2022* 4.229 4.229 0 3.609 3.609 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Flevoland (PV) 2022* 1.771 1.771 0 4.073 4.073 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Gelderland (PV) 2022* 6.932 6.932 0 3.284 3.284 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Utrecht (PV) 2022* 4.505 4.505 0 3.289 3.289 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Holland (PV) 2022* 12.990 12.990 0 4.462 4.462 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuid-Holland (PV) 2022* 15.506 15.506 0 4.131 4.131 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zeeland (PV) 2022* 1.377 1.377 0 3.561 3.561 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Brabant (PV) 2022* 8.813 8.813 0 3.399 3.399 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Limburg (PV) 2022* 4.024 4.024 0 3.598 3.598 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Oost-Groningen (CR) 2022* 555 555 0 4.065 4.066 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 326 326 0 7.185 7.185 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Overig Groningen (CR) 2022* 1.700 1.700 0 4.166 4.166 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Friesland (CR) 2022* 1.277 1.278 0 3.950 3.950 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 434 434 0 3.057 3.057 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 630 630 0 3.339 3.339 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Drenthe (CR) 2022* 675 675 0 3.485 3.485 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 617 617 0 3.649 3.649 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 425 425 0 3.148 3.148 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Overijssel (CR) 2022* 1.365 1.365 0 3.594 3.594 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 568 568 0 3.594 3.594 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Twente (CR) 2022* 2.296 2.296 0 3.622 3.622 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Veluwe (CR) 2022* 2.237 2.237 0 3.165 3.165 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Achterhoek (CR) 2022* 1.233 1.233 0 3.057 3.057 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 2.790 2.790 0 3.724 3.724 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 671 671 0 2.674 2.675 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Utrecht (CR) 2022* 4.505 4.505 0 3.289 3.289 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 1.206 1.206 0 3.164 3.164 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 817 817 0 3.233 3.233 0
Totaal gemeentelijke taakvelden IJmond (CR) 2022* 553 553 0 2.773 2.773 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 817 817 0 3.533 3.533 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zaanstreek (CR) 2022* 645 645 0 3.715 3.715 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Groot-Amsterdam (CR) 2022* 8.236 8.236 0 5.831 5.831 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 716 716 0 2.748 2.748 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 1.440 1.440 0 3.315 3.315 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 3.994 3.994 0 4.457 4.457 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Delft en Westland (CR) 2022* 828 828 0 3.500 3.500 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1.102 1.102 0 3.236 3.236 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Groot-Rijnmond (CR) 2022* 6.756 6.756 0 4.592 4.592 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 1.387 1.387 0 3.699 3.699 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 331 331 0 3.143 3.143 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Overig Zeeland (CR) 2022* 1.047 1.047 0 3.717 3.717 0
Totaal gemeentelijke taakvelden West-Noord-Brabant (CR) 2022* 2.170 2.170 0 3.390 3.390 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 1.701 1.701 0 3.420 3.419 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 2.281 2.281 0 3.432 3.432 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 2.662 2.662 0 3.365 3.365 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Noord-Limburg (CR) 2022* 976 976 0 3.424 3.424 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Midden-Limburg (CR) 2022* 723 723 0 3.026 3.026 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Zuid-Limburg (CR) 2022* 2.324 2.324 0 3.912 3.912 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Flevoland (CR) 2022* 1.771 1.771 0 4.073 4.073 0
Totaal gemeentelijke taakvelden Minder dan 5 000 inwoners 2022* 78 78 0 6.145 6.145 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 5 000 tot 10 000 inwoners 2022* 161 161 0 2.849 2.849 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 10 000 tot 20 000 inwoners 2022* 2.608 2.608 0 2.803 2.803 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 20 000 tot 50 000 inwoners 2022* 17.585 17.585 0 2.948 2.948 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 50 000 tot 100 000 inwoners 2022* 13.473 13.473 0 3.378 3.378 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 100 000 tot 150 000 inwoners 2022* 6.705 6.705 0 4.139 4.139 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 150 000 tot 250 000 inwoners 2022* 11.012 11.012 0 4.295 4.295 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 250 000 inwoners of meer 2022* 15.166 15.166 0 6.180 6.180 0
Totaal bestuur en ondersteuning Nederland 2022* 46.440 13.344 33.095 2.640 759 1.881
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Nederland (LD) 2022* 4.697 1.172 3.525 2.696 673 2.023
Totaal bestuur en ondersteuning Oost-Nederland (LD) 2022* 9.245 2.508 6.737 2.487 675 1.812
Totaal bestuur en ondersteuning West-Nederland (LD) 2022* 23.540 7.245 16.294 2.795 860 1.935
Totaal bestuur en ondersteuning Zuid-Nederland (LD) 2022* 8.959 2.419 6.539 2.414 652 1.762
Totaal bestuur en ondersteuning Groningen (PV) 2022* 1.737 423 1.314 2.943 716 2.227
Totaal bestuur en ondersteuning Fryslân (PV) 2022* 1.703 448 1.255 2.604 685 1.918
Totaal bestuur en ondersteuning Drenthe (PV) 2022* 1.257 301 956 2.525 605 1.920
Totaal bestuur en ondersteuning Overijssel (PV) 2022* 3.044 842 2.202 2.598 719 1.879
Totaal bestuur en ondersteuning Flevoland (PV) 2022* 1.140 330 810 2.622 759 1.863
Totaal bestuur en ondersteuning Gelderland (PV) 2022* 5.061 1.336 3.725 2.398 633 1.765
Totaal bestuur en ondersteuning Utrecht (PV) 2022* 3.125 827 2.299 2.282 603 1.678
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Holland (PV) 2022* 8.651 3.139 5.512 2.972 1.078 1.894
Totaal bestuur en ondersteuning Zuid-Holland (PV) 2022* 10.804 3.052 7.752 2.878 813 2.065
Totaal bestuur en ondersteuning Zeeland (PV) 2022* 959 228 731 2.481 590 1.891
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Brabant (PV) 2022* 6.023 1.585 4.438 2.323 611 1.712
Totaal bestuur en ondersteuning Limburg (PV) 2022* 2.935 834 2.101 2.625 746 1.879
Totaal bestuur en ondersteuning Oost-Groningen (CR) 2022* 425 102 323 3.111 745 2.365
Totaal bestuur en ondersteuning Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 133 31 103 2.936 680 2.256
Totaal bestuur en ondersteuning Overig Groningen (CR) 2022* 1.179 290 889 2.887 711 2.177
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Friesland (CR) 2022* 925 240 685 2.860 743 2.117
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 321 89 232 2.264 629 1.635
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 457 119 338 2.420 629 1.791
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Drenthe (CR) 2022* 480 106 373 2.478 549 1.929
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 460 119 341 2.723 703 2.020
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 317 76 241 2.345 563 1.783
Totaal bestuur en ondersteuning Noord-Overijssel (CR) 2022* 966 267 699 2.542 702 1.840
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 423 127 296 2.675 800 1.875
Totaal bestuur en ondersteuning Twente (CR) 2022* 1.655 449 1.206 2.612 708 1.904
Totaal bestuur en ondersteuning Veluwe (CR) 2022* 1.632 472 1.160 2.309 668 1.641
Totaal bestuur en ondersteuning Achterhoek (CR) 2022* 923 236 687 2.288 586 1.702
Totaal bestuur en ondersteuning Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 2.012 489 1.522 2.685 653 2.031
Totaal bestuur en ondersteuning Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 494 137 357 1.970 547 1.423
Totaal bestuur en ondersteuning Utrecht (CR) 2022* 3.125 827 2.299 2.282 603 1.678
Totaal bestuur en ondersteuning Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 860 280 580 2.256 735 1.522
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.