Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Vissoorten, schaal- en schelpdieren Perioden Aangevoerde hoeveelheid (1 000 kg)
Schelvis 2022 januari* 7
Schelvis 2022 februari* 5
Schelvis 2022 maart* 13
Schelvis 2022 april* 13
Schelvis 2022 mei* 58
Schelvis 2022 juni* 102
Schelvis 2022 juli* 394
Schelvis 2022 augustus* 121
Schelvis 2022 september* 289
Schelvis 2022 oktober* 65
Schelvis 2022 november* 49
Schelvis 2022 december* 27
Totaal kweekvis 2022 januari* .
Totaal kweekvis 2022 februari* .
Totaal kweekvis 2022 maart* .
Totaal kweekvis 2022 april* .
Totaal kweekvis 2022 mei* .
Totaal kweekvis 2022 juni* .
Totaal kweekvis 2022 juli* .
Totaal kweekvis 2022 augustus* .
Totaal kweekvis 2022 september* .
Totaal kweekvis 2022 oktober* .
Totaal kweekvis 2022 november* .
Totaal kweekvis 2022 december* .
Overige kweekvis 2022 januari* .
Overige kweekvis 2022 februari* .
Overige kweekvis 2022 maart* .
Overige kweekvis 2022 april* .
Overige kweekvis 2022 mei* .
Overige kweekvis 2022 juni* .
Overige kweekvis 2022 juli* .
Overige kweekvis 2022 augustus* .
Overige kweekvis 2022 september* .
Overige kweekvis 2022 oktober* .
Overige kweekvis 2022 november* .
Overige kweekvis 2022 december* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de hoeveelheden van de in Nederlandse havens door Nederlandse en andere EU-schepen aangevoerde vis (EU=Europese Unie). In de tabel worden alleen de belangrijkste soorten vis uitgesplitst naar verse vis en diepvriesvis gepresenteerd. Verse vis wordt vooral aangevoerd naar de visafslagen. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie.
Naast vis uit aanlandingen bevat de tabel ook hoeveelheden geproduceerde mosselen en oesters van kweekpercelen en hoeveelheden geproduceerde kweekvis.

NB. De Europese Unie (EU) regelt de zee- en kustvisserij met een quotumsysteem.
De cijfers over de aanvoer in deze tabel zijn echter niet vergelijkbaar met de door de EU voor Nederland vastgestelde vangstquota, omdat ook andere EU-schepen vis in Nederland aanvoeren en omdat de quota onderling geruild kunnen worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
De voorlopige maandcijfers over december 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden onregelmatig aangeleverd. De nieuwe cijfers worden geplaatst zodra zij beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Aangevoerde hoeveelheid
Hoeveelheid vis, schaal- of schelpdieren in dood gewicht na bewerking en bewaring in 1000 kg.