Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008) Regio's Perioden Openstaande vacatures (x 1000)
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2020 4e kwartaal* 1,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0,4
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0,9
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2020 4e kwartaal* 0,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2020 4e kwartaal* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2020 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2020 4e kwartaal* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2020 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2020 4e kwartaal* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2020 4e kwartaal* 0,2
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2020 4e kwartaal* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2020 4e kwartaal* 0,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2020 4e kwartaal* 0,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2020 4e kwartaal* 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2020 4e kwartaal* 0,3
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2020 4e kwartaal* 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures per kwartaal.
De gegevens over vacatures zijn beschikbaar naar sectoren van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn t/m 2017 definitief, cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig

Wijzigingen per 16 februari 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 4e kwartaal van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2021 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Vacatures waar nog geen personeel voor is gevonden.

Vacature
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling,
personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).