Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008) Regio's Perioden Openstaande vacatures (x 1000)
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2021 3e kwartaal* 34,4
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 2,2
M Specialistische zakelijke diensten Oost-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 5,8
M Specialistische zakelijke diensten West-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 20,1
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 6,2
M Specialistische zakelijke diensten Groningen (PV) 2021 3e kwartaal* 0,8
M Specialistische zakelijke diensten Fryslân (PV) 2021 3e kwartaal* 0,8
M Specialistische zakelijke diensten Drenthe (PV) 2021 3e kwartaal* 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Overijssel (PV) 2021 3e kwartaal* 1,9
M Specialistische zakelijke diensten Flevoland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,6
M Specialistische zakelijke diensten Gelderland (PV) 2021 3e kwartaal* 3,4
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2021 3e kwartaal* 3,8
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 8,3
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 7,5
M Specialistische zakelijke diensten Zeeland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Brabant (PV) 2021 3e kwartaal* 4,9
M Specialistische zakelijke diensten Limburg (PV) 2021 3e kwartaal* 1,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2021 3e kwartaal* 25,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Noord-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 2,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Oost-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 4,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten West-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 12,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zuid-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 5,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Groningen (PV) 2021 3e kwartaal* 0,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Fryslân (PV) 2021 3e kwartaal* 0,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Drenthe (PV) 2021 3e kwartaal* 0,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Overijssel (PV) 2021 3e kwartaal* 1,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Flevoland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Gelderland (PV) 2021 3e kwartaal* 2,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2021 3e kwartaal* 2,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Noord-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 4,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zuid-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 5,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Zeeland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Noord-Brabant (PV) 2021 3e kwartaal* 3,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Limburg (PV) 2021 3e kwartaal* 1,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2021 3e kwartaal* 17,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Noord-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 1,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Oost-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 2,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten West-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 10,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zuid-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal* 2,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Groningen (PV) 2021 3e kwartaal* 0,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Fryslân (PV) 2021 3e kwartaal* 0,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Drenthe (PV) 2021 3e kwartaal* 0,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Overijssel (PV) 2021 3e kwartaal* 0,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Flevoland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Gelderland (PV) 2021 3e kwartaal* 1,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2021 3e kwartaal* 1,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Noord-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 2,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zuid-Holland (PV) 2021 3e kwartaal* 5,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Zeeland (PV) 2021 3e kwartaal* 0,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Noord-Brabant (PV) 2021 3e kwartaal* 1,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Limburg (PV) 2021 3e kwartaal* 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande vacatures per kwartaal.
De gegevens over vacatures zijn beschikbaar naar sectoren van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI), landsdelen en provincies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn t/m 2017 definitief, cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het vierde kwartaal van 2021 worden in februari 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Vacatures waar nog geen personeel voor is gevonden.

Vacature
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling,
personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).