Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
73-75 Reclame, design, overige diensten Totaal 2021 december* 85,6
73-75 Reclame, design, overige diensten 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 30,9
73-75 Reclame, design, overige diensten 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 27,6
73-75 Reclame, design, overige diensten 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
73-75 Reclame, design, overige diensten 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 13,4
73-75 Reclame, design, overige diensten 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
73 Reclamewezen en marktonderzoek Totaal 2021 december* 43,9
73 Reclamewezen en marktonderzoek 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 14,3
73 Reclamewezen en marktonderzoek 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 15,4
73 Reclamewezen en marktonderzoek 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 8,2
73 Reclamewezen en marktonderzoek 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Het aantal banen per bedrijfsgrootte en economische activiteit wordt afgeleid op basis van het aantal banen per bedrijfseenheid volgens de Polisadministratie en informatie uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De economische activiteit (de Standaard Bedrijfsindeling 2008, SBI2008) en bedrijfsgrootte van de baan zijn afkomstig uit het ABR. In het ABR zijn bedrijfsgegevens per bedrijfseenheid opgenomen. Banen van uitzendkrachten worden geteld onder SBI ‘78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ (tenzij het uitzendbureau werknemers naar slechts één bepaalde SBI uitzendt en het ABR het uitzendbureau in deze SBI heeft ingedeeld; in dat geval worden de banen tot de betreffende SBI geteld).
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 26 oktober 2022:
De nader voorlopige cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2022 en de nader voorlopige cijfers over 2021 verschijnen in oktober 2023.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.