Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
M-N Zakelijke dienstverlening Nederland 2020 december* 1.510,8
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Nederland (LD) 2020 december* 116,1
M-N Zakelijke dienstverlening Oost-Nederland (LD) 2020 december* 276,3
M-N Zakelijke dienstverlening West-Nederland (LD) 2020 december* 775,0
M-N Zakelijke dienstverlening Zuid-Nederland (LD) 2020 december* 335,7
M-N Zakelijke dienstverlening Niet in te delen (LD) 2020 december* 7,7
M-N Zakelijke dienstverlening Groningen (PV) 2020 december* 43,5
M-N Zakelijke dienstverlening Fryslân (PV) 2020 december* 39,7
M-N Zakelijke dienstverlening Drenthe (PV) 2020 december* 32,8
M-N Zakelijke dienstverlening Overijssel (PV) 2020 december* 90,5
M-N Zakelijke dienstverlening Flevoland (PV) 2020 december* 29,8
M-N Zakelijke dienstverlening Gelderland (PV) 2020 december* 156,0
M-N Zakelijke dienstverlening Utrecht (PV) 2020 december* 132,8
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Holland (PV) 2020 december* 300,2
M-N Zakelijke dienstverlening Zuid-Holland (PV) 2020 december* 324,3
M-N Zakelijke dienstverlening Zeeland (PV) 2020 december* 17,7
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Brabant (PV) 2020 december* 244,9
M-N Zakelijke dienstverlening Limburg (PV) 2020 december* 90,8
M-N Zakelijke dienstverlening Niet in te delen (PV) 2020 december* 7,7
M-N Zakelijke dienstverlening Oost-Groningen (CR) 2020 december* 5,6
M-N Zakelijke dienstverlening Delfzijl en omgeving (CR) 2020 december* 1,9
M-N Zakelijke dienstverlening Overig Groningen (CR) 2020 december* 36,0
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Friesland (CR) 2020 december* 19,3
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidwest-Friesland (CR) 2020 december* 5,9
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidoost-Friesland (CR) 2020 december* 14,5
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Drenthe (CR) 2020 december* 9,8
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 december* 9,9
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 december* 13,2
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Overijssel (CR) 2020 december* 32,5
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 december* 12,2
M-N Zakelijke dienstverlening Twente (CR) 2020 december* 45,8
M-N Zakelijke dienstverlening Veluwe (CR) 2020 december* 54,0
M-N Zakelijke dienstverlening Achterhoek (CR) 2020 december* 21,2
M-N Zakelijke dienstverlening Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 december* 60,4
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 december* 20,4
M-N Zakelijke dienstverlening Utrecht (CR) 2020 december* 132,8
M-N Zakelijke dienstverlening Kop van Noord-Holland (CR) 2020 december* 16,8
M-N Zakelijke dienstverlening Alkmaar en omgeving (CR) 2020 december* 12,3
M-N Zakelijke dienstverlening IJmond (CR) 2020 december* 8,5
M-N Zakelijke dienstverlening Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 december* 11,6
M-N Zakelijke dienstverlening Zaanstreek (CR) 2020 december* 9,9
M-N Zakelijke dienstverlening Groot-Amsterdam (CR) 2020 december* 225,7
M-N Zakelijke dienstverlening Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 december* 15,4
M-N Zakelijke dienstverlening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 26,8
M-N Zakelijke dienstverlening Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 december* 81,8
M-N Zakelijke dienstverlening Delft en Westland (CR) 2020 december* 33,9
M-N Zakelijke dienstverlening Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 19,7
M-N Zakelijke dienstverlening Groot-Rijnmond (CR) 2020 december* 131,8
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 30,2
M-N Zakelijke dienstverlening Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 december* 5,2
M-N Zakelijke dienstverlening Overig Zeeland (CR) 2020 december* 12,5
M-N Zakelijke dienstverlening West-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 55,6
M-N Zakelijke dienstverlening Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 52,0
M-N Zakelijke dienstverlening Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 53,4
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 83,9
M-N Zakelijke dienstverlening Noord-Limburg (CR) 2020 december* 28,2
M-N Zakelijke dienstverlening Midden-Limburg (CR) 2020 december* 16,0
M-N Zakelijke dienstverlening Zuid-Limburg (CR) 2020 december* 46,6
M-N Zakelijke dienstverlening Flevoland (CR) 2020 december* 29,8
M-N Zakelijke dienstverlening Niet in te delen (CR) 2020 december* 7,7
M-N Zakelijke dienstverlening Aa en Hunze 2020 december* 0,7
M-N Zakelijke dienstverlening Aalburg 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Aalsmeer 2020 december* 5,1
M-N Zakelijke dienstverlening Aalten 2020 december* 0,6
M-N Zakelijke dienstverlening Abcoude 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Achtkarspelen 2020 december* 0,9
M-N Zakelijke dienstverlening Alblasserdam 2020 december* 1,5
M-N Zakelijke dienstverlening Albrandswaard 2020 december* 1,2
M-N Zakelijke dienstverlening Alkmaar 2020 december* 7,5
M-N Zakelijke dienstverlening Almelo 2020 december* 6,5
M-N Zakelijke dienstverlening Almere 2020 december* 13,7
M-N Zakelijke dienstverlening Alphen aan den Rijn 2020 december* 6,1
M-N Zakelijke dienstverlening Alphen-Chaam 2020 december* 0,2
M-N Zakelijke dienstverlening Altena 2020 december* 2,2
M-N Zakelijke dienstverlening Ameland 2020 december* 0,1
M-N Zakelijke dienstverlening Amersfoort 2020 december* 19,0
M-N Zakelijke dienstverlening Amstelveen 2020 december* 9,7
M-N Zakelijke dienstverlening Amsterdam 2020 december* 158,2
M-N Zakelijke dienstverlening Andijk 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Anna Paulowna 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Apeldoorn 2020 december* 16,4
M-N Zakelijke dienstverlening Appingedam 2020 december* 0,5
M-N Zakelijke dienstverlening Arnhem 2020 december* 19,6
M-N Zakelijke dienstverlening Assen 2020 december* 4,7
M-N Zakelijke dienstverlening Asten 2020 december* 1,3
M-N Zakelijke dienstverlening Baarle-Nassau 2020 december* 0,3
M-N Zakelijke dienstverlening Baarn 2020 december* 1,8
M-N Zakelijke dienstverlening Barendrecht 2020 december* 8,8
M-N Zakelijke dienstverlening Barneveld 2020 december* 4,8
M-N Zakelijke dienstverlening Bedum 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Beek (L.) 2020 december* 1,7
M-N Zakelijke dienstverlening Beekdaelen 2020 december* 1,2
M-N Zakelijke dienstverlening Beemster 2020 december* 0,4
M-N Zakelijke dienstverlening Beesel 2020 december* 0,4
M-N Zakelijke dienstverlening Bellingwedde 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Berg en Dal 2020 december* 1,1
M-N Zakelijke dienstverlening Bergambacht 2020 december* .
M-N Zakelijke dienstverlening Bergeijk 2020 december* 0,7
M-N Zakelijke dienstverlening Bergen (L.) 2020 december* 0,3
M-N Zakelijke dienstverlening Bergen (NH.) 2020 december* 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMRs).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen.
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Niet-gemeentelijk ingedeeld’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.