Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2020 december* 536,3
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Nederland (LD) 2020 december* 31,1
M Specialistische zakelijke diensten Oost-Nederland (LD) 2020 december* 91,6
M Specialistische zakelijke diensten West-Nederland (LD) 2020 december* 313,4
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Nederland (LD) 2020 december* 98,3
M Specialistische zakelijke diensten Niet in te delen (LD) 2020 december* 2,0
M Specialistische zakelijke diensten Groningen (PV) 2020 december* 12,9
M Specialistische zakelijke diensten Fryslân (PV) 2020 december* 11,3
M Specialistische zakelijke diensten Drenthe (PV) 2020 december* 6,9
M Specialistische zakelijke diensten Overijssel (PV) 2020 december* 27,7
M Specialistische zakelijke diensten Flevoland (PV) 2020 december* 7,6
M Specialistische zakelijke diensten Gelderland (PV) 2020 december* 56,2
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2020 december* 57,4
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Holland (PV) 2020 december* 130,2
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Holland (PV) 2020 december* 119,1
M Specialistische zakelijke diensten Zeeland (PV) 2020 december* 6,6
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Brabant (PV) 2020 december* 77,4
M Specialistische zakelijke diensten Limburg (PV) 2020 december* 20,9
M Specialistische zakelijke diensten Niet in te delen (PV) 2020 december* 2,0
M Specialistische zakelijke diensten Oost-Groningen (CR) 2020 december* 1,6
M Specialistische zakelijke diensten Delfzijl en omgeving (CR) 2020 december* 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Overig Groningen (CR) 2020 december* 10,8
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Friesland (CR) 2020 december* 4,4
M Specialistische zakelijke diensten Zuidwest-Friesland (CR) 2020 december* 2,2
M Specialistische zakelijke diensten Zuidoost-Friesland (CR) 2020 december* 4,7
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Drenthe (CR) 2020 december* 3,0
M Specialistische zakelijke diensten Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 december* 1,9
M Specialistische zakelijke diensten Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 december* 2,0
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Overijssel (CR) 2020 december* 8,7
M Specialistische zakelijke diensten Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 december* 4,8
M Specialistische zakelijke diensten Twente (CR) 2020 december* 14,2
M Specialistische zakelijke diensten Veluwe (CR) 2020 december* 22,4
M Specialistische zakelijke diensten Achterhoek (CR) 2020 december* 6,3
M Specialistische zakelijke diensten Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 december* 21,6
M Specialistische zakelijke diensten Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 december* 5,9
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (CR) 2020 december* 57,4
M Specialistische zakelijke diensten Kop van Noord-Holland (CR) 2020 december* 5,9
M Specialistische zakelijke diensten Alkmaar en omgeving (CR) 2020 december* 4,9
M Specialistische zakelijke diensten IJmond (CR) 2020 december* 3,4
M Specialistische zakelijke diensten Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 december* 5,9
M Specialistische zakelijke diensten Zaanstreek (CR) 2020 december* 2,6
M Specialistische zakelijke diensten Groot-Amsterdam (CR) 2020 december* 100,6
M Specialistische zakelijke diensten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 december* 7,0
M Specialistische zakelijke diensten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 12,5
M Specialistische zakelijke diensten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 december* 31,2
M Specialistische zakelijke diensten Delft en Westland (CR) 2020 december* 10,7
M Specialistische zakelijke diensten Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 7,3
M Specialistische zakelijke diensten Groot-Rijnmond (CR) 2020 december* 48,4
M Specialistische zakelijke diensten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 9,0
M Specialistische zakelijke diensten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 december* 2,5
M Specialistische zakelijke diensten Overig Zeeland (CR) 2020 december* 4,1
M Specialistische zakelijke diensten West-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 16,4
M Specialistische zakelijke diensten Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 10,7
M Specialistische zakelijke diensten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 18,0
M Specialistische zakelijke diensten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 32,3
M Specialistische zakelijke diensten Noord-Limburg (CR) 2020 december* 3,5
M Specialistische zakelijke diensten Midden-Limburg (CR) 2020 december* 3,9
M Specialistische zakelijke diensten Zuid-Limburg (CR) 2020 december* 13,6
M Specialistische zakelijke diensten Flevoland (CR) 2020 december* 7,6
M Specialistische zakelijke diensten Niet in te delen (CR) 2020 december* 2,0
M Specialistische zakelijke diensten Aa en Hunze 2020 december* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Aalburg 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Aalsmeer 2020 december* 0,6
M Specialistische zakelijke diensten Aalten 2020 december* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Abcoude 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Achtkarspelen 2020 december* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Alblasserdam 2020 december* 0,6
M Specialistische zakelijke diensten Albrandswaard 2020 december* 0,3
M Specialistische zakelijke diensten Alkmaar 2020 december* 2,7
M Specialistische zakelijke diensten Almelo 2020 december* 1,9
M Specialistische zakelijke diensten Almere 2020 december* 3,7
M Specialistische zakelijke diensten Alphen aan den Rijn 2020 december* 2,6
M Specialistische zakelijke diensten Alphen-Chaam 2020 december* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Altena 2020 december* 1,0
M Specialistische zakelijke diensten Ameland 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Amersfoort 2020 december* 7,7
M Specialistische zakelijke diensten Amstelveen 2020 december* 8,1
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2020 december* 75,7
M Specialistische zakelijke diensten Andijk 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Anna Paulowna 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Apeldoorn 2020 december* 5,9
M Specialistische zakelijke diensten Appingedam 2020 december* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Arnhem 2020 december* 9,4
M Specialistische zakelijke diensten Assen 2020 december* 1,5
M Specialistische zakelijke diensten Asten 2020 december* 0,3
M Specialistische zakelijke diensten Baarle-Nassau 2020 december* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Baarn 2020 december* 0,9
M Specialistische zakelijke diensten Barendrecht 2020 december* 1,8
M Specialistische zakelijke diensten Barneveld 2020 december* 1,9
M Specialistische zakelijke diensten Bedum 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Beek (L.) 2020 december* 0,6
M Specialistische zakelijke diensten Beekdaelen 2020 december* 0,5
M Specialistische zakelijke diensten Beemster 2020 december* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Beesel 2020 december* 0,2
M Specialistische zakelijke diensten Bellingwedde 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Berg en Dal 2020 december* 0,3
M Specialistische zakelijke diensten Bergambacht 2020 december* .
M Specialistische zakelijke diensten Bergeijk 2020 december* 0,3
M Specialistische zakelijke diensten Bergen (L.) 2020 december* 0,1
M Specialistische zakelijke diensten Bergen (NH.) 2020 december* 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMRs).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen.
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Niet-gemeentelijk ingedeeld’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.