Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2020 december* 8.401,6
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2020 december* 737,4
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2020 december* 1.688,9
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2020 december* 4.149,1
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2020 december* 1.809,4
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2020 december* 16,8
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2020 december* 264,8
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2020 december* 269,4
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2020 december* 203,1
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2020 december* 565,0
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2020 december* 159,6
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2020 december* 964,3
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2020 december* 751,0
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2020 december* 1.515,9
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2020 december* 1.725,7
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2020 december* 156,5
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2020 december* 1.298,1
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2020 december* 511,3
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2020 december* 16,8
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2020 december* 46,5
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2020 december* 16,0
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2020 december* 202,4
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2020 december* 130,6
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2020 december* 51,6
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2020 december* 87,3
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2020 december* 78,4
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 december* 61,3
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 december* 63,4
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2020 december* 199,6
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 december* 69,8
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2020 december* 295,6
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2020 december* 341,7
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2020 december* 168,8
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 december* 343,2
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 december* 110,6
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2020 december* 751,0
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2020 december* 147,0
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2020 december* 102,0
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2020 december* 72,2
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 december* 83,1
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2020 december* 63,0
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2020 december* 942,4
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 december* 106,1
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 181,8
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 december* 409,0
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2020 december* 138,9
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 130,5
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2020 december* 690,5
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 december* 174,9
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 december* 42,0
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2020 december* 114,5
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 306,1
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 239,2
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 330,4
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 december* 422,4
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2020 december* 146,5
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2020 december* 104,1
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2020 december* 260,6
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2020 december* 159,6
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2020 december* 16,8
A-U Alle economische activiteiten Aa en Hunze 2020 december* 6,9
A-U Alle economische activiteiten Aalburg 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Aalsmeer 2020 december* 17,7
A-U Alle economische activiteiten Aalten 2020 december* 9,1
A-U Alle economische activiteiten Abcoude 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Achtkarspelen 2020 december* 7,6
A-U Alle economische activiteiten Alblasserdam 2020 december* 9,3
A-U Alle economische activiteiten Albrandswaard 2020 december* 8,1
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar 2020 december* 57,5
A-U Alle economische activiteiten Almelo 2020 december* 42,4
A-U Alle economische activiteiten Almere 2020 december* 70,7
A-U Alle economische activiteiten Alphen aan den Rijn 2020 december* 41,4
A-U Alle economische activiteiten Alphen-Chaam 2020 december* 2,6
A-U Alle economische activiteiten Altena 2020 december* 18,3
A-U Alle economische activiteiten Ameland 2020 december* 1,7
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort 2020 december* 91,8
A-U Alle economische activiteiten Amstelveen 2020 december* 44,9
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2020 december* 628,2
A-U Alle economische activiteiten Andijk 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Anna Paulowna 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn 2020 december* 96,8
A-U Alle economische activiteiten Appingedam 2020 december* 3,9
A-U Alle economische activiteiten Arnhem 2020 december* 99,6
A-U Alle economische activiteiten Assen 2020 december* 40,1
A-U Alle economische activiteiten Asten 2020 december* 6,4
A-U Alle economische activiteiten Baarle-Nassau 2020 december* 2,7
A-U Alle economische activiteiten Baarn 2020 december* 11,4
A-U Alle economische activiteiten Barendrecht 2020 december* 27,7
A-U Alle economische activiteiten Barneveld 2020 december* 34,0
A-U Alle economische activiteiten Bedum 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Beek (L.) 2020 december* 8,9
A-U Alle economische activiteiten Beekdaelen 2020 december* 8,5
A-U Alle economische activiteiten Beemster 2020 december* 3,3
A-U Alle economische activiteiten Beesel 2020 december* 3,2
A-U Alle economische activiteiten Bellingwedde 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Berg en Dal 2020 december* 11,3
A-U Alle economische activiteiten Bergambacht 2020 december* .
A-U Alle economische activiteiten Bergeijk 2020 december* 6,6
A-U Alle economische activiteiten Bergen (L.) 2020 december* 3,6
A-U Alle economische activiteiten Bergen (NH.) 2020 december* 7,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMRs).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen.
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Niet-gemeentelijk ingedeeld’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.