Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 181,8
A-U Alle economische activiteiten Leiden 2020 december* 72,3
A-U Alle economische activiteiten Leiderdorp 2020 december* 10,6
A-U Alle economische activiteiten Leidschendam-Voorburg 2020 december* 18,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 2,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Leiden 2020 december* 0,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Leiderdorp 2020 december* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,1
B-F Nijverheid en energie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 22,0
B-F Nijverheid en energie Leiden 2020 december* 6,9
B-F Nijverheid en energie Leiderdorp 2020 december* .
B-F Nijverheid en energie Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 16,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Leiden 2020 december* 5,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Leiderdorp 2020 december* 0,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,4
B Delfstoffenwinning Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* .
B Delfstoffenwinning Leiden 2020 december* .
B Delfstoffenwinning Leiderdorp 2020 december* 0,0
B Delfstoffenwinning Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,0
C Industrie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 14,7
C Industrie Leiden 2020 december* 4,6
C Industrie Leiderdorp 2020 december* .
C Industrie Leidschendam-Voorburg 2020 december* .
D Energievoorziening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 0,2
D Energievoorziening Leiden 2020 december* .
D Energievoorziening Leiderdorp 2020 december* 0,0
D Energievoorziening Leidschendam-Voorburg 2020 december* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leiden 2020 december* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leiderdorp 2020 december* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leidschendam-Voorburg 2020 december* .
F Bouwnijverheid Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 5,8
F Bouwnijverheid Leiden 2020 december* 1,2
F Bouwnijverheid Leiderdorp 2020 december* .
F Bouwnijverheid Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,3
G-N Commerciële dienstverlening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 84,7
G-N Commerciële dienstverlening Leiden 2020 december* 26,6
G-N Commerciële dienstverlening Leiderdorp 2020 december* 3,8
G-N Commerciële dienstverlening Leidschendam-Voorburg 2020 december* 8,5
G-I Handel, vervoer en horeca Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 47,4
G-I Handel, vervoer en horeca Leiden 2020 december* 11,0
G-I Handel, vervoer en horeca Leiderdorp 2020 december* 2,6
G-I Handel, vervoer en horeca Leidschendam-Voorburg 2020 december* 5,1
G Handel Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 34,1
G Handel Leiden 2020 december* 7,3
G Handel Leiderdorp 2020 december* 2,1
G Handel Leidschendam-Voorburg 2020 december* 4,0
H Vervoer en opslag Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 4,9
H Vervoer en opslag Leiden 2020 december* 0,7
H Vervoer en opslag Leiderdorp 2020 december* 0,2
H Vervoer en opslag Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,2
I Horeca Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 8,4
I Horeca Leiden 2020 december* 3,0
I Horeca Leiderdorp 2020 december* 0,3
I Horeca Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,9
J Informatie en communicatie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 4,1
J Informatie en communicatie Leiden 2020 december* 1,8
J Informatie en communicatie Leiderdorp 2020 december* 0,1
J Informatie en communicatie Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,3
K Financiële dienstverlening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 5,1
K Financiële dienstverlening Leiden 2020 december* 2,4
K Financiële dienstverlening Leiderdorp 2020 december* 0,1
K Financiële dienstverlening Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,5
L Verhuur en handel van onroerend goed Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 1,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Leiden 2020 december* 0,4
L Verhuur en handel van onroerend goed Leiderdorp 2020 december* 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,2
M-N Zakelijke dienstverlening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 26,8
M-N Zakelijke dienstverlening Leiden 2020 december* 11,0
M-N Zakelijke dienstverlening Leiderdorp 2020 december* 0,9
M-N Zakelijke dienstverlening Leidschendam-Voorburg 2020 december* 2,3
M Specialistische zakelijke diensten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 12,5
M Specialistische zakelijke diensten Leiden 2020 december* 5,5
M Specialistische zakelijke diensten Leiderdorp 2020 december* 0,4
M Specialistische zakelijke diensten Leidschendam-Voorburg 2020 december* 1,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 14,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leiden 2020 december* 5,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leiderdorp 2020 december* 0,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leidschendam-Voorburg 2020 december* 0,7
O-U Niet-commerciële dienstverlening Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 72,5
O-U Niet-commerciële dienstverlening Leiden 2020 december* 38,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening Leiderdorp 2020 december* 6,2
O-U Niet-commerciële dienstverlening Leidschendam-Voorburg 2020 december* 9,2
O-Q Overheid en zorg Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 67,0
O-Q Overheid en zorg Leiden 2020 december* 36,4
O-Q Overheid en zorg Leiderdorp 2020 december* 5,9
O-Q Overheid en zorg Leidschendam-Voorburg 2020 december* 8,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 7,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leiden 2020 december* 4,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leiderdorp 2020 december* 0,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leidschendam-Voorburg 2020 december* 1,3
P Onderwijs Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 16,9
P Onderwijs Leiden 2020 december* 11,4
P Onderwijs Leiderdorp 2020 december* 0,8
P Onderwijs Leidschendam-Voorburg 2020 december* 1,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 december* 42,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg Leiden 2020 december* 20,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg Leiderdorp 2020 december* 4,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg Leidschendam-Voorburg 2020 december* 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december. De gegevens zijn uitgesplitst naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en regionale gegevens over waar de banen zich bevinden, zoals gemeenten, Corop-regio’s en Arbeidsmarktregio's (AMRs).

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen.
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.
Vanaf verslagjaar 2019 zijn cijfers over werknemersbanen met onbekende regio niet alleen bij ‘Niet-gemeentelijk ingedeeld’ weergegeven, maar ook bij ‘Niet in te delen (LD)’, ‘Niet in te delen (PV)’, ‘Niet in te delen (CR)’ en ‘Niet in te delen (AM)’.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2021 verschijnen in het vierde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.