Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Brengmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Afval van huishoudens Totaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (kg per inwoner) Afval van huishoudens naar soort afval Fijn huishoudelijk afval (%) Afval van huishoudens naar soort afval Grof huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Totaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Fijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Grof huishoudelijk afval (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Nuttige toepassing (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Composteren (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Scheiden achteraf (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Verbranden (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Storten (%)
Nederland 2021** 9.933 8.829 5.570 3.258 1.104 568 505 63 71 29 61 54 76 32 28 18 21 1
Noord-Nederland (LD) 2021** 1.196 1.019 649 370 176 690 588 102 69 31 66 58 82 32 34 19 14 1
Oost-Nederland (LD) 2021** 1.992 1.776 1.104 672 215 540 481 58 74 26 72 70 79 34 36 11 18 1
West-Nederland (LD) 2021** 4.521 4.114 2.710 1.404 407 541 492 49 72 28 50 42 70 30 20 25 25 1
Zuid-Nederland (LD) 2021** 2.225 1.919 1.108 812 305 603 520 83 67 33 71 64 84 36 34 11 18 1
Groningen (PV) 2021** 387 308 195 113 79 660 524 135 70 30 62 55 79 33 31 18 17 2
Fryslân (PV) 2021** 459 416 258 158 43 705 639 65 66 34 65 55 84 32 32 26 10 1
Drenthe (PV) 2021** 349 295 196 99 54 706 596 110 73 27 70 66 82 30 40 13 16 1
Overijssel (PV) 2021** 631 549 315 234 82 541 471 70 76 24 74 72 79 33 38 8 20 0
Flevoland (PV) 2021** 242 221 141 80 21 566 516 50 65 35 61 50 82 37 24 21 16 1
Gelderland (PV) 2021** 1.118 1.006 647 359 112 533 480 53 75 25 74 72 78 35 38 10 16 0
Utrecht (PV) 2021** 732 663 401 262 68 538 487 50 72 28 60 53 78 34 24 13 28 0
Noord-Holland (PV) 2021** 1.562 1.410 949 462 152 541 488 53 72 28 49 42 65 29 18 33 18 1
Zuid-Holland (PV) 2021** 1.929 1.767 1.213 554 162 518 474 43 74 26 45 37 67 27 17 25 30 1
Zeeland (PV) 2021** 298 273 147 126 25 773 708 66 61 39 68 57 85 38 29 12 19 2
Noord-Brabant (PV) 2021** 1.525 1.333 779 554 192 593 518 75 67 33 70 64 84 36 33 6 23 1
Limburg (PV) 2021** 699 586 329 257 113 627 525 101 67 33 72 65 85 34 38 20 7 1
Minder dan 5 000 inwoners 2021** 15 12 8 3 4 1.220 931 289 68 32 52 45 66 21 29 24 26 0
5 000 tot 10 000 inwoners 2021** 33 28 19 10 4 588 510 77 76 24 68 64 81 30 39 12 19 0
10 000 tot 20 000 inwoners 2021** 602 544 321 223 58 611 552 59 69 31 73 70 81 35 38 12 15 1
20 000 tot 50 000 inwoners 2021** 3.775 3.317 1.979 1.338 459 623 547 76 69 31 71 66 82 34 36 12 16 1
50 000 tot 100 000 inwoners 2021** 2.222 1.988 1.235 753 234 589 527 62 70 30 63 56 80 35 28 12 24 1
Meer dan 100 000 inwoners 2021** 3.285 2.940 2.009 931 345 499 446 52 75 25 45 40 64 27 17 30 24 0
Niet stedelijk 2021** 887 777 464 313 110 691 606 86 67 33 72 67 83 33 38 16 12 1
Weinig stedelijk 2021** 2.331 2.073 1.277 796 257 614 546 68 70 30 74 70 84 34 39 10 15 1
Matig stedelijk 2021** 1.631 1.390 818 573 240 626 534 92 69 31 69 63 82 34 36 10 19 1
Sterk stedelijk 2021** 2.925 2.668 1.619 1.048 257 552 503 49 71 29 61 54 76 35 24 14 25 1
Zeer sterk stedelijk 2021** 2.160 1.921 1.392 529 239 481 428 53 76 24 36 29 57 24 12 40 24 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Nieuwe nader voorlopige cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe nader voorlopige cijfers over 2021 worden in december 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Brengmethode
Afval dat naar een straatvoorziening (zoals glasbakken), gemeentewerf of milieustraat is gebracht.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Afval van huishoudens naar soort afval
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.
Gescheiden inzameling
Het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld. Gescheiden ingezameld afval hoeft niet per se te worden hergebruikt.
Totaal huishoudelijk afval
(Grof) huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval worden gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.

Hiervan wordt huishoudelijk restafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.

Hiervan worden grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Verwerking
De verwerking heeft betrekking op de eerst toegepaste verwerkingsmethode. De uiteindelijk eindverwerking van het afval kan anders zijn. Zo zal bij de verwerking van bijvoorbeeld verpakkingsglas (hergebruik) een niet herbruikbare fractie overblijven, die vervolgens wordt verbrand of gestort.
Totaal gemeentelijk afval
Nuttige toepassing
Onder nuttige toepassing wordt verstaan recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen.
Zowel verbranden met energieterugwinning (R1) als composteren en vergisten vallen onder nuttige toepassing maar zijn niet in deze cijfers inbegrepen. Verbranden met energieterugwinning is opgenomen onder verbranden; composteren en vergisten wordt als apart als composteren gepubliceerd.
Composteren
Inclusief vergisten.
Scheiden achteraf
Bij deze verwerkingsmethode wordt, voordat verdere verwerking plaatsvindt, eerst herbruikbare fracties gescheiden van het afval.
Verbranden
Betreft zowel het verbranden met energieterugwinning (R1-status) als zonder energieterugwinning (D10-status).
Momenteel hebben alle Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval de R1-status.
Storten