Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Huishoudelijk restafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Grof huishoudelijk restafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Verbouwingsrestafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal GFT-afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Klein Chemisch Afval (KCA) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Grof tuinafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Houtafval (A- en B-hout) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Houtafval (C-hout) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Asbesthoudend afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Overig huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Huishoudelijk restafval (x 1 000 ton)
Nederland 2021** 9.827 8.811 2.859 512 85 1.706 23 460 473 50 10 0,9 5.547 2.667
Noord-Nederland (LD) 2021** 1.192 1.019 294 44 13 237 3 75 64 9 2 0,1 649 290
Oost-Nederland (LD) 2021** 1.979 1.770 395 81 15 481 5 120 79 8 2 0,0 1.097 326
West-Nederland (LD) 2021** 4.520 4.125 1.710 306 42 584 10 117 222 22 3 0,7 2.693 1.620
Zuid-Nederland (LD) 2021** 2.137 1.898 460 81 14 404 5 149 108 11 3 0,1 1.108 431
Groningen (PV) 2021** 386 307 97 16 3 62 1 16 21 2 1 0,0 195 95
Fryslân (PV) 2021** 459 417 123 18 5 93 1 33 28 4 1 0,1 258 122
Drenthe (PV) 2021** 346 295 73 10 5 82 1 26 15 2 1 0,0 196 73
Overijssel (PV) 2021** 626 547 117 24 4 153 2 48 21 1 1 0,0 311 78
Flevoland (PV) 2021** 242 221 71 13 1 32 1 11 14 3 0 0,0 141 70
Gelderland (PV) 2021** 1.111 1.001 207 44 10 296 3 60 44 5 1 0,0 645 178
Utrecht (PV) 2021** 721 660 225 36 4 120 2 25 40 3 0 0,3 401 199
Noord-Holland (PV) 2021** 1.567 1.416 585 120 21 187 3 38 72 8 1 0,0 952 581
Zuid-Holland (PV) 2021** 1.925 1.767 828 141 7 223 4 36 90 11 1 0,4 1.190 769
Zeeland (PV) 2021** 306 282 72 9 10 53 1 18 20 0 0 0,0 151 71
Noord-Brabant (PV) 2021** 1.510 1.322 322 56 10 283 4 98 75 8 2 0,1 780 301
Limburg (PV) 2021** 627 576 138 25 4 121 1 51 34 3 1 0,0 328 130
Minder dan 5 000 inwoners 2021** 15 12 4 1 1 1 0 2 0 0 0 0,1 8 4
5 000 tot 10 000 inwoners 2021** 33 30 8 1 1 7 0 3 1 0 0 0,0 19 8
10 000 tot 20 000 inwoners 2021** 601 543 113 22 10 140 1 47 28 3 1 0,0 321 100
20 000 tot 50 000 inwoners 2021** 3.690 3.314 784 148 33 796 9 244 187 21 5 0,1 1.972 722
50 000 tot 100 000 inwoners 2021** 2.193 1.973 615 104 12 387 5 95 120 14 2 0,0 1.219 571
Meer dan 100 000 inwoners 2021** 3.294 2.941 1.335 237 28 375 6 71 137 12 2 0,7 2.008 1.262
Niet stedelijk 2021** 894 786 175 28 18 200 2 70 45 5 1 0,1 468 164
Weinig stedelijk 2021** 2.318 2.065 437 84 13 558 6 176 106 13 4 0,0 1.276 412
Matig stedelijk 2021** 1.540 1.390 357 66 12 302 4 92 83 9 2 0,1 821 330
Sterk stedelijk 2021** 2.911 2.652 852 159 24 493 7 102 153 16 2 0,0 1.606 751
Zeer sterk stedelijk 2021** 2.163 1.918 1.038 175 17 153 4 20 85 7 1 0,7 1.376 1.010
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Er is een onjuiste codering in de perioden 2099JJ00, dit moet 2009JJ00 zijn.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Definitieve cijfers over 2018 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in juni 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Grof huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.
Verbouwingsrestafval
Niet gescheiden ingezameld bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij bouwen, slopen en verbouwingen door particuliere huishoudens.
GFT-afval
Groente-, fruit- en tuinafval.
Klein Chemisch Afval (KCA)
Huishoudelijke afvalstoffen zoals opgenomen in de zogenaamde KCA-lijst. Daaronder ook afgewerkte olie en accu's.
Grof tuinafval
Zoals boomstronken, takken en snoeihout.
Houtafval (A- en B-hout)
Afvalhout dat geen verduurzaamd hout bevat.
Houtafval (C-hout)
Verduurzaamd hout en bielzen.
Asbesthoudend afval
Asbest en asbesthoudend afval.
Overig huishoudelijk afval
Betreft alle afvalstoffen die in het betreffende jaar niet apart zijn gepubliceerd.
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.