Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Brengmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Afval van huishoudens Totaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (kg per inwoner) Afval van huishoudens naar soort afval Fijn huishoudelijk afval (%) Afval van huishoudens naar soort afval Grof huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Totaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Fijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Grof huishoudelijk afval (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Nuttige toepassing (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Composteren (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Scheiden achteraf (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Verbranden (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Storten (%)
1993 Nederland 8.907 7.274 6.081 1.193 1.634 585 478 107 82 18 32 33 27 . . . . .
1994 Nederland 8.983 7.331 6.162 1.169 1.652 586 478 108 81 19 38 39 33 . . . . .
1995 Nederland 8.811 7.443 6.209 1.233 1.368 571 482 89 80 20 42 42 42 . . . . .
1996 Nederland 9.082 7.710 6.303 1.406 1.373 586 498 89 80 20 45 43 49 . . . . .
1997 Nederland 9.542 8.139 6.597 1.542 1.403 613 523 90 79 21 46 44 54 . . . . .
1998 Nederland 9.692 8.346 6.625 1.721 1.346 619 533 86 78 22 47 44 56 . . . . .
1999 Nederland 9.913 8.697 6.435 2.263 1.216 629 552 77 77 23 47 43 58 23 22 16 32 7
2000 Nederland 10.262 8.986 6.560 2.426 1.276 647 566 80 76 24 46 42 59 23 22 15 29 9
2001 Nederland 10.286 8.990 6.496 2.494 1.296 643 562 81 75 25 46 42 60 23 22 16 31 8
2002 Nederland 10.372 9.043 6.461 2.582 1.329 644 562 83 75 25 47 42 63 24 23 15 30 8
2003 Nederland 10.151 8.891 6.293 2.598 1.260 627 549 78 75 25 47 41 64 24 23 19 32 3
2004 Nederland 10.382 9.120 6.401 2.719 1.263 639 561 78 74 26 48 42 65 25 23 18 32 2
2005 Nederland 10.408 9.158 6.403 2.755 1.250 638 562 77 74 26 48 42 65 25 23 18 32 2
2006 Nederland 10.388 9.166 6.379 2.788 1.222 636 561 75 74 26 48 42 66 26 22 18 31 3
2007 Nederland 10.550 9.301 6.406 2.895 1.249 645 569 76 73 27 49 42 68 26 23 17 31 2
2008 Nederland 10.453 9.211 6.373 2.838 1.242 637 561 76 74 26 49 42 67 27 22 18 31 1
2009 Nederland 10.323 9.059 6.273 2.785 1.265 626 549 77 74 26 49 42 69 26 23 18 31 1
2010 Nederland 10.061 8.860 6.134 2.726 1.200 607 535 72 74 26 50 43 69 27 23 18 32 0
2011 Nederland 10.163 8.915 6.141 2.774 1.248 610 535 75 74 26 51 44 70 27 23 17 32 1
2012 Nederland 9.816 8.656 5.982 2.674 1.161 587 517 69 75 25 51 44 72 27 24 15 34 1
2013 Nederland 9.446 8.299 5.706 2.594 1.147 563 495 68 75 25 51 44 74 27 24 14 34 1
2014 Nederland 9.517 8.385 5.736 2.649 1.132 565 498 67 75 25 52 45 74 27 25 14 32 1
2015 Nederland 9.513 8.376 5.661 2.715 1.137 563 496 67 75 25 53 46 76 29 25 13 32 1
2016 Nederland 9.523 8.426 5.610 2.816 1.097 561 496 65 74 26 55 48 75 29 26 12 31 1
2017 Nederland 9.462 8.424 5.513 2.911 1.039 554 493 61 73 27 57 50 75 30 26 11 31 1
2018 Nederland 9.521 8.467 5.429 3.038 1.054 554 493 61 72 28 58 51 75 31 27 16 26 1
2019 Nederland 9.537 8.484 5.379 3.105 1.052 552 491 61 71 29 60 53 76 32 27 16 24 1
2020** Nederland 10.132 9.109 5.712 3.397 1.023 582 523 59 70 30 60 53 76 33 27 17 22 1
2021** Nederland 9.799 8.799 5.569 3.230 1.000 561 504 57 72 28 61 55 76 33 27 19 20 1
2022** Nederland 9.064 8.073 5.099 2.974 990 516 459 56 72 28 60 54 75 33 27 19 21 1
2023* Nederland 9.091 8.118 5.114 3.004 973 510 456 55 72 28 61 55 75 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Omdat de respons bij publicatie van de voorlopige cijfers minder hoog is, wordt er opgehoogd. Door een wijziging in de ophoogmethode zijn de cijfers voor kleinere afvalstromen die geen landelijke dekking hebben (bijvoorbeeld luiers) minder betrouwbaar bij publicatie van voorlopige cijfers.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn voorlopig. De cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2024:
Voorlopige cijfers over 2023 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Brengmethode
Afval dat naar een straatvoorziening (zoals glasbakken), gemeentewerf of milieustraat is gebracht.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Afval van huishoudens naar soort afval
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.
Gescheiden inzameling
Het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld. Gescheiden ingezameld afval hoeft niet per se te worden hergebruikt.
Totaal huishoudelijk afval
(Grof) huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval worden gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.

Hiervan wordt huishoudelijk restafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.

Hiervan worden grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Verwerking
De verwerking heeft betrekking op de eerst toegepaste verwerkingsmethode. De uiteindelijk eindverwerking van het afval kan anders zijn. Zo zal bij de verwerking van bijvoorbeeld verpakkingsglas (hergebruik) een niet herbruikbare fractie overblijven, die vervolgens wordt verbrand of gestort.
Totaal gemeentelijk afval
Nuttige toepassing
Onder nuttige toepassing wordt verstaan recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen.
Zowel verbranden met energieterugwinning (R1) als composteren en vergisten vallen onder nuttige toepassing maar zijn niet in deze cijfers inbegrepen. Verbranden met energieterugwinning is opgenomen onder verbranden; composteren en vergisten wordt als apart als composteren gepubliceerd.
Composteren
Inclusief vergisten.
Scheiden achteraf
Bij deze verwerkingsmethode wordt, voordat verdere verwerking plaatsvindt, eerst herbruikbare fracties gescheiden van het afval.
Verbranden
Betreft zowel het verbranden met energieterugwinning (R1-status) als zonder energieterugwinning (D10-status).
Momenteel hebben alle Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval de R1-status.
Storten