Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Afvalsoorten Perioden Afval (1000 ton)
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal afval 2020* 4.630
A Landbouw, bosbouw en visserij Chemisch afval 2020* 3
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal recyclebaar afval 2020* 57
A Landbouw, bosbouw en visserij IJzerafval 2020* 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Ander metaalafval 2020* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Gemengd metaalafval 2020* 3
A Landbouw, bosbouw en visserij Glasafval 2020* 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Papierafval 2020* 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Rubberafval 2020* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Plasticafval 2020* 44
A Landbouw, bosbouw en visserij Houtafval 2020* 7
A Landbouw, bosbouw en visserij Textielafval 2020* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig recyclebaar afval 2020* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Afgedankt materiaal 2020* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Dierlijk en plantaardig afval 2020* 4.167
A Landbouw, bosbouw en visserij Gemengd afval 2020* 203
A Landbouw, bosbouw en visserij Slib 2020* 3
A Landbouw, bosbouw en visserij Mineraal afval 2020* 196
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal afval 2020* 58
L Verhuur en handel van onroerend goed Chemisch afval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal recyclebaar afval 2020* 37
L Verhuur en handel van onroerend goed IJzerafval 2020* 7
L Verhuur en handel van onroerend goed Ander metaalafval 2020* 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Gemengd metaalafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Glasafval 2020* 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Papierafval 2020* 25
L Verhuur en handel van onroerend goed Rubberafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Plasticafval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Houtafval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Textielafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overig recyclebaar afval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Afgedankt materiaal 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Dierlijk en plantaardig afval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Gemengd afval 2020* 20
L Verhuur en handel van onroerend goed Slib 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Mineraal afval 2020* 0
Totaal herkomst afval Totaal afval 2020* 84.239
Totaal herkomst afval Chemisch afval 2020* 2.074
Totaal herkomst afval Totaal recyclebaar afval 2020* 20.065
Totaal herkomst afval IJzerafval 2020* 5.882
Totaal herkomst afval Ander metaalafval 2020* 634
Totaal herkomst afval Gemengd metaalafval 2020* 585
Totaal herkomst afval Glasafval 2020* 1.148
Totaal herkomst afval Papierafval 2020* 4.802
Totaal herkomst afval Rubberafval 2020* 224
Totaal herkomst afval Plasticafval 2020* 1.191
Totaal herkomst afval Houtafval 2020* 5.289
Totaal herkomst afval Textielafval 2020* 309
Totaal herkomst afval Overig recyclebaar afval 2020* 0
Totaal herkomst afval Afgedankt materiaal 2020* 742
Totaal herkomst afval Dierlijk en plantaardig afval 2020* 24.439
Totaal herkomst afval Gemengd afval 2020* 9.733
Totaal herkomst afval Slib 2020* 634
Totaal herkomst afval Mineraal afval 2020* 26.553
Herkomst: Nederlandse economie Totaal afval 2020* 59.695
Herkomst: Nederlandse economie Chemisch afval 2020* 1.942
Herkomst: Nederlandse economie Totaal recyclebaar afval 2020* 8.444
Herkomst: Nederlandse economie IJzerafval 2020* 1.433
Herkomst: Nederlandse economie Ander metaalafval 2020* 253
Herkomst: Nederlandse economie Gemengd metaalafval 2020* 585
Herkomst: Nederlandse economie Glasafval 2020* 639
Herkomst: Nederlandse economie Papierafval 2020* 2.048
Herkomst: Nederlandse economie Rubberafval 2020* 110
Herkomst: Nederlandse economie Plasticafval 2020* 457
Herkomst: Nederlandse economie Houtafval 2020* 2.780
Herkomst: Nederlandse economie Textielafval 2020* 139
Herkomst: Nederlandse economie Overig recyclebaar afval 2020* 0
Herkomst: Nederlandse economie Afgedankt materiaal 2020* 701
Herkomst: Nederlandse economie Dierlijk en plantaardig afval 2020* 15.337
Herkomst: Nederlandse economie Gemengd afval 2020* 8.426
Herkomst: Nederlandse economie Slib 2020* 625
Herkomst: Nederlandse economie Mineraal afval 2020* 24.219
Herkomst: buitenland Totaal afval 2020* 24.545
Herkomst: buitenland Chemisch afval 2020* 132
Herkomst: buitenland Totaal recyclebaar afval 2020* 11.621
Herkomst: buitenland IJzerafval 2020* 4.449
Herkomst: buitenland Ander metaalafval 2020* 381
Herkomst: buitenland Gemengd metaalafval 2020* 0
Herkomst: buitenland Glasafval 2020* 509
Herkomst: buitenland Papierafval 2020* 2.754
Herkomst: buitenland Rubberafval 2020* 114
Herkomst: buitenland Plasticafval 2020* 734
Herkomst: buitenland Houtafval 2020* 2.509
Herkomst: buitenland Textielafval 2020* 170
Herkomst: buitenland Overig recyclebaar afval 2020* 0
Herkomst: buitenland Afgedankt materiaal 2020* 41
Herkomst: buitenland Dierlijk en plantaardig afval 2020* 9.102
Herkomst: buitenland Gemengd afval 2020* 1.307
Herkomst: buitenland Slib 2020* 8
Herkomst: buitenland Mineraal afval 2020* 2.334
Bestemming: buitenland Totaal afval 2020* 20.075
Bestemming: buitenland Chemisch afval 2020* 376
Bestemming: buitenland Totaal recyclebaar afval 2020* 9.713
Bestemming: buitenland IJzerafval 2020* 4.661
Bestemming: buitenland Ander metaalafval 2020* 581
Bestemming: buitenland Gemengd metaalafval 2020* 0
Bestemming: buitenland Glasafval 2020* 327
Bestemming: buitenland Papierafval 2020* 2.527
Bestemming: buitenland Rubberafval 2020* 55
Bestemming: buitenland Plasticafval 2020* 412
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). In de herkomst van afval wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden in Nederland (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 16 verschillende afvalsoorten.

De afvalbalans is onderdeel van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.


Gegevens beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.


Wijzigingen per september 2022:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in najaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Afval