Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Afvalsoorten Perioden Afval (1000 ton)
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal afval 2020* 58
L Verhuur en handel van onroerend goed Chemisch afval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal recyclebaar afval 2020* 37
L Verhuur en handel van onroerend goed IJzerafval 2020* 7
L Verhuur en handel van onroerend goed Ander metaalafval 2020* 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Gemengd metaalafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Glasafval 2020* 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Papierafval 2020* 25
L Verhuur en handel van onroerend goed Rubberafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Plasticafval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Houtafval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Textielafval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Overig recyclebaar afval 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Afgedankt materiaal 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Dierlijk en plantaardig afval 2020* 1
L Verhuur en handel van onroerend goed Gemengd afval 2020* 20
L Verhuur en handel van onroerend goed Slib 2020* 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Mineraal afval 2020* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal afval 2020* 361
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Chemisch afval 2020* 3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal recyclebaar afval 2020* 47
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten IJzerafval 2020* 4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Ander metaalafval 2020* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gemengd metaalafval 2020* 1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Glasafval 2020* 7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Papierafval 2020* 32
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Rubberafval 2020* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Plasticafval 2020* 1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Houtafval 2020* 1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Textielafval 2020* 1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Overig recyclebaar afval 2020* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Afgedankt materiaal 2020* 12
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Dierlijk en plantaardig afval 2020* 217
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gemengd afval 2020* 82
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Slib 2020* 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Mineraal afval 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). In de herkomst van afval wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden in Nederland (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 16 verschillende afvalsoorten.

De afvalbalans is onderdeel van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.


Gegevens beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.


Wijzigingen per september 2022:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in najaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Afval