Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Kenmerken huishoudens en personen Caribisch Nederland Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%)
Totaal personen Caribisch Nederland 2020* 3,9 39
Totaal personen Bonaire 2020* 4,2 39
Totaal personen Sint Eustatius 2020* 2,4 43
Totaal personen Saba 2020* 4,1 34
Type: Eenpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2020* 4,4 31
Type: Eenpersoonshuishouden Bonaire 2020* 5,0 31
Type: Eenpersoonshuishouden Sint Eustatius 2020* 2,9 35
Type: Eenpersoonshuishouden Saba 2020* 4,1 29
Type: Meerpersoonshuishouden Caribisch Nederland 2020* 3,8 40
Type: Meerpersoonshuishouden Bonaire 2020* 4,1 40
Type: Meerpersoonshuishouden Sint Eustatius 2020* 2,1 44
Type: Meerpersoonshuishouden Saba 2020* 4,0 36
Type: Eenoudergezin Caribisch Nederland 2020* 6,3 31
Type: Eenoudergezin Bonaire 2020* 7,4 29
Type: Eenoudergezin Sint Eustatius 2020* 3,6 38
Type: Eenoudergezin Saba 2020* 6,1 27
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2020* 9,1 21
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2020* 9,3 20
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2020* 5,6 25
Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr Saba 2020* 11,1 15
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2020* 4,0 40
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Bonaire 2020* 4,7 37
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2020* -1,5 51
Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr Saba 2020* . .
Type: Paar, totaal Caribisch Nederland 2020* 3,5 40
Type: Paar, totaal Bonaire 2020* 3,9 39
Type: Paar, totaal Sint Eustatius 2020* 1,3 47
Type: Paar, totaal Saba 2020* 3,2 39
Type: Paar, zonder kind Caribisch Nederland 2020* 3,3 39
Type: Paar, zonder kind Bonaire 2020* 3,5 39
Type: Paar, zonder kind Sint Eustatius 2020* 1,8 45
Type: Paar, zonder kind Saba 2020* 3,2 35
Type: Paar, met kind(eren) Caribisch Nederland 2020* 3,6 41
Type: Paar, met kind(eren) Bonaire 2020* 4,0 40
Type: Paar, met kind(eren) Sint Eustatius 2020* 1,0 47
Type: Paar, met kind(eren) Saba 2020* 3,2 41
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Caribisch Nederland 2020* 3,9 39
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Bonaire 2020* 4,2 38
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Sint Eustatius 2020* 2,6 44
Type: Paar, alle kinderen < 18 jr Saba 2020* 3,7 40
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Caribisch Nederland 2020* 2,9 43
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Bonaire 2020* 3,5 42
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Sint Eustatius 2020* -2,8 52
Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr Saba 2020* 1,1 44
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Caribisch Nederland 2020* 2,1 46
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Bonaire 2020* 1,4 47
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Sint Eustatius 2020* 1,6 46
Type: Meerpersoonshuishouden, overig Saba 2020* 6,7 31
Type: Alleenstaande met ander(en) Caribisch Nederland 2020* 4,1 41
Type: Alleenstaande met ander(en) Bonaire 2020* 4,5 42
Type: Alleenstaande met ander(en) Sint Eustatius 2020* 1,5 49
Type: Alleenstaande met ander(en) Saba 2020* . .
Type: Eenoudergezin met ander(en) Caribisch Nederland 2020* 3,6 44
Type: Eenoudergezin met ander(en) Bonaire 2020* 0,1 50
Type: Eenoudergezin met ander(en) Sint Eustatius 2020* 8,3 27
Type: Eenoudergezin met ander(en) Saba 2020* . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Caribisch Nederland 2020* -0,6 52
Type: Paar met ander(en), zonder kind Bonaire 2020* -0,6 53
Type: Paar met ander(en), zonder kind Sint Eustatius 2020* . .
Type: Paar met ander(en), zonder kind Saba 2020* . .
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Caribisch Nederland 2020* -0,1 50
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Bonaire 2020* 0,1 50
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Sint Eustatius 2020* -3,1 59
Type: Paar met ander(en), met kind(eren) Saba 2020* . .
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Caribisch Nederland 2020* 5,1 37
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Bonaire 2020* 5,2 37
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Sint Eustatius 2020* 4,2 34
Hoofdkostwinner: tot 40 jaar Saba 2020* 5,1 31
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Caribisch Nederland 2020* 2,9 42
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Bonaire 2020* 3,1 41
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Sint Eustatius 2020* 0,9 48
Hoofdkostwinner: 40 tot 60 jaar Saba 2020* 3,7 41
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Caribisch Nederland 2020* 4,5 36
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Bonaire 2020* 5,0 36
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Sint Eustatius 2020* 3,2 42
Hoofdkostwinner: 60 jaar of ouder Saba 2020* 3,9 26
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Caribisch Nederland 2020* 3,5 40
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Bonaire 2020* 3,9 39
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Sint Eustatius 2020* 1,6 45
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Saba 2020* 3,9 35
Bron: Overdrachtsinkomen Caribisch Nederland 2020* 8,8 17
Bron: Overdrachtsinkomen Bonaire 2020* 9,0 19
Bron: Overdrachtsinkomen Sint Eustatius 2020* 4,6 10
Bron: Overdrachtsinkomen Saba 2020* . .
Geslacht: Mannen Caribisch Nederland 2020* 3,5 40
Geslacht: Mannen Bonaire 2020* 3,9 39
Geslacht: Mannen Sint Eustatius 2020* 1,6 45
Geslacht: Mannen Saba 2020* 3,5 37
Geslacht: Vrouwen Caribisch Nederland 2020* 4,2 38
Geslacht: Vrouwen Bonaire 2020* 4,5 38
Geslacht: Vrouwen Sint Eustatius 2020* 3,1 41
Geslacht: Vrouwen Saba 2020* 4,6 32
Positie hh: hoofdkostwinner Caribisch Nederland 2020* 4,3 36
Positie hh: hoofdkostwinner Bonaire 2020* 4,6 36
Positie hh: hoofdkostwinner Sint Eustatius 2020* 2,8 40
Positie hh: hoofdkostwinner Saba 2020* 4,4 31
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Caribisch Nederland 2020* 4,7 32
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Bonaire 2020* 5,4 32
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Sint Eustatius 2020* 3,2 37
Positie hh: hoofdkostw. zonder partner Saba 2020* 4,8 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie:
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
De definitieve cijfers over 2018 zijn gecorrigeerd als gevolg van complete kinderbijslag data.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in september 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Mediane koopkrachtontwikkeling
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gedefleerd met behulp van de consumentenprijsindex, waardoor inkomens in de tijd vergelijkbaar worden. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen huishoudens.

De koopkrachtontwikkeling is de verandering in koopkracht in twee opeenvolgende jaren. De mediane koopkrachtontwikkeling is de middelste van de naar grootte gerangschikte veranderingen in koopkracht van personen. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in koopkracht ondervindt.
Personen met koopkrachtdaling
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op achteruit gaat.