Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Eerstejaarsstudenten (aantal) Ouderejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs Totaal 2021/'22* 832.721 164.874 667.847
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 01 Onderwijs 2021/'22* 81.100 12.954 68.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021/'22* 65.664 12.683 52.981
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2021/'22* 103.747 23.071 80.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2021/'22* 224.355 45.773 178.582
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2021/'22* 47.145 9.587 37.558
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 06 Informatica 2021/'22* 43.817 8.931 34.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2021/'22* 81.114 16.108 65.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2021/'22* 9.200 1.739 7.461
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2021/'22* 133.034 26.043 106.991
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 10 Dienstverlening 2021/'22* 43.136 7.908 35.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs Onderwijsrichting onbekend 2021/'22* 409 77 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 491.499 103.875 387.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 01 Onderwijs 2021/'22* 71.863 12.993 58.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021/'22* 40.572 9.334 31.238
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2021/'22* 27.014 5.857 21.157
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2021/'22* 128.546 27.823 100.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2021/'22* 7.867 1.649 6.218
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 06 Informatica 2021/'22* 26.879 5.606 21.273
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2021/'22* 43.799 9.529 34.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2021/'22* 4.908 1.044 3.864
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2021/'22* 99.387 22.288 77.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs 10 Dienstverlening 2021/'22* 40.664 7.752 32.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Onderwijsrichting onbekend 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 344.721 81.117 263.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 01 Onderwijs 2021/'22* 10.610 2.364 8.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021/'22* 25.541 5.299 20.242
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2021/'22* 77.231 20.585 56.646
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2021/'22* 96.508 25.247 71.261
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2021/'22* 39.356 8.833 30.523
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 06 Informatica 2021/'22* 16.981 4.020 12.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2021/'22* 37.396 8.004 29.392
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2021/'22* 4.297 849 3.448
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 09 Gezondheidszorg en welzijn 2021/'22* 33.878 5.343 28.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs 10 Dienstverlening 2021/'22* 2.511 496 2.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Onderwijsrichting onbekend 2021/'22* 412 77 335
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.

Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling.

Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Eerstejaarsstudenten
Bij het hoger onderwijs is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het hoger onderwijs, waarbij voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986.
Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende studiejaar als eerstejaars meegenomen.
Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving. Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hbo en één maal in het wo. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs.
Ouderejaarsstudenten
Ouderejaarsstudenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie eerstejaarsstudenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.