Arbeidsdeelname; provincie

Arbeidsdeelname; provincie

Perioden Regio's Netto arbeidsparticipatie (%)
2019 4e kwartaal Nederland 69,0
2020 4e kwartaal Nederland 68,4
2019 4e kwartaal Groningen (PV) 65,3
2020 4e kwartaal Groningen (PV) 64,7
2019 4e kwartaal Friesland (PV) 68,4
2020 4e kwartaal Friesland (PV) 67,7
2019 4e kwartaal Drenthe (PV) 67,2
2020 4e kwartaal Drenthe (PV) 66,7
2019 4e kwartaal Overijssel (PV) 69,3
2020 4e kwartaal Overijssel (PV) 68,7
2019 4e kwartaal Flevoland (PV) 69,7
2020 4e kwartaal Flevoland (PV) 69,8
2019 4e kwartaal Gelderland (PV) 69,1
2020 4e kwartaal Gelderland (PV) 69,2
2019 4e kwartaal Utrecht (PV) 72,1
2020 4e kwartaal Utrecht (PV) 71,4
2019 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 69,5
2020 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 68,6
2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 68,1
2020 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 67,5
2019 4e kwartaal Zeeland (PV) 68,0
2020 4e kwartaal Zeeland (PV) 67,5
2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 70,6
2020 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 69,9
2019 4e kwartaal Limburg (PV) 66,5
2020 4e kwartaal Limburg (PV) 65,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Vanwege gemeentelijke herindelingen per 2019 zijn een aantal gemeenten overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. De kwartaalcijfers voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn zodoende in 2019 gebaseerd op een andere provinciale indeling dan in de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 4. Bronnen en methoden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
De cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.