Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

Geslacht Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwende personen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Personen die een partnerschap sluiten (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap gescheiden personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na huwelijk verweduwde personen (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Na partnerschap verweduwde personen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 2020 juli 15.096 10.468 4.628 10.552 5.333 584 4.555 80
Totaal mannen en vrouwen 2020 augustus 17.204 12.614 4.590 9.872 4.555 439 4.799 79
Totaal mannen en vrouwen 2020 september 18.759 14.427 4.332 9.481 4.315 432 4.651 83
Totaal mannen en vrouwen 2020 oktober 14.028 9.745 4.283 10.354 4.066 434 5.763 91
Totaal mannen en vrouwen 2020 november 10.082 5.636 4.446 10.781 4.398 406 5.902 75
Totaal mannen en vrouwen 2020 december 10.751 6.140 4.611 11.807 4.721 502 6.496 88
Totaal mannen en vrouwen 2021 januari* 7.669 3.731 3.938 11.744 4.493 456 6.696 99
Totaal mannen en vrouwen 2021 februari* 8.788 4.768 4.020 10.222 4.223 432 5.486 81
Totaal mannen en vrouwen 2021 maart* 10.785 5.950 4.835 11.071 4.931 501 5.554 85
Totaal mannen en vrouwen 2021 april* 10.146 6.286 3.860 10.205 4.118 463 5.538 86
Totaal mannen en vrouwen 2021 mei* 14.231 9.883 4.348 9.729 3.928 401 5.329 71
Totaal mannen en vrouwen 2021 juni* 16.835 12.006 4.829 9.489 4.142 394 4.867 86
Mannen 2020 juli 7.584 5.272 2.312 4.510 2.618 292 1.560 40
Mannen 2020 augustus 8.660 6.374 2.286 4.145 2.235 213 1.675 22
Mannen 2020 september 9.413 7.253 2.160 3.925 2.116 217 1.557 35
Mannen 2020 oktober 7.036 4.888 2.148 4.057 1.988 211 1.828 30
Mannen 2020 november 5.108 2.899 2.209 4.199 2.160 203 1.808 28
Mannen 2020 december 5.446 3.154 2.292 4.649 2.328 251 2.036 34
Mannen 2021 januari* 3.827 1.862 1.965 4.609 2.205 224 2.154 26
Mannen 2021 februari* 4.404 2.402 2.002 4.108 2.075 215 1.802 16
Mannen 2021 maart* 5.455 3.039 2.416 4.490 2.418 244 1.801 27
Mannen 2021 april* 5.108 3.195 1.913 4.064 2.043 232 1.760 29
Mannen 2021 mei* 7.176 5.008 2.168 3.889 1.908 196 1.761 24
Mannen 2021 juni* 8.465 6.067 2.398 3.938 2.031 192 1.677 38
Vrouwen 2020 juli 7.512 5.196 2.316 6.042 2.715 292 2.995 40
Vrouwen 2020 augustus 8.544 6.240 2.304 5.727 2.320 226 3.124 57
Vrouwen 2020 september 9.346 7.174 2.172 5.556 2.199 215 3.094 48
Vrouwen 2020 oktober 6.992 4.857 2.135 6.297 2.078 223 3.935 61
Vrouwen 2020 november 4.974 2.737 2.237 6.582 2.238 203 4.094 47
Vrouwen 2020 december 5.305 2.986 2.319 7.158 2.393 251 4.460 54
Vrouwen 2021 januari* 3.842 1.869 1.973 7.135 2.288 232 4.542 73
Vrouwen 2021 februari* 4.384 2.366 2.018 6.114 2.148 217 3.684 65
Vrouwen 2021 maart* 5.330 2.911 2.419 6.581 2.513 257 3.753 58
Vrouwen 2021 april* 5.038 3.091 1.947 6.141 2.075 231 3.778 57
Vrouwen 2021 mei* 7.055 4.875 2.180 5.840 2.020 205 3.568 47
Vrouwen 2021 juni* 8.370 5.939 2.431 5.551 2.111 202 3.190 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over huwende, scheidende en verweduwde personen die tijdens de huwelijkssluiting, scheiding of verweduwing in de bevolkingsregisters van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juli 2021:
De voorlopige cijfers van juni 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Personen die een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Trendbreuk huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap)
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwende personen (inclusief geregistreerd partnerschap). Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een huwelijk worden gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Om een geregistreerd partnerschap in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap worden gesloten.
Totaal
Totaal personen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Huwende personen
Personen die tijdens de huwelijkssluiting staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van huwelijkssluiting.
Personen die een partnerschap sluiten
Personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Het betreft personen die tijdens de sluiting van het geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land van partnerschapsregistratie.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Personen van wie het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Scheiding na huwelijk of geregistreerd partnerschap:
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook worden ontbonden met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.

Totaal
Totaal personen van wie het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden door een scheiding of door overlijden van de partner.
Na huwelijk gescheiden personen
Personen die, tijdens de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand, staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na partnerschap gescheiden personen
Personen die tijdens de inschrijving van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de Burgerlijke Stand staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente, ongeacht het land waar de scheiding is uitgesproken.
Na huwelijk verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de huwelijkspartner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Na partnerschap verweduwde personen
Personen die tijdens het overlijden van de partner na geregistreerd partnerschap staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.