Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwelijkssluitingen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Sluitingen van geregistreerde partner... (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2021 juli 8.923 6.602 2.321 7.558 2.278 252 4.934 94
Totaal 2021 augustus 9.567 7.283 2.284 7.429 2.021 228 5.082 98
Totaal 2021 september 10.373 8.215 2.158 7.246 1.966 194 5.004 82
Totaal 2021 oktober 6.930 4.820 2.110 7.793 1.860 182 5.664 87
Totaal 2021 november 5.704 3.494 2.210 8.842 1.931 225 6.596 90
Totaal 2021 december 5.403 3.315 2.088 9.448 2.099 256 6.989 104
Totaal 2022 januari* 4.032 2.191 1.841 7.878 2.003 190 5.595 90
Totaal 2022 februari* 6.109 4.083 2.026 7.414 1.884 261 5.180 89
Totaal 2022 maart* 5.318 3.217 2.101 8.471 2.202 271 5.900 98
Totaal 2022 april* 6.578 4.700 1.878 7.652 1.822 225 5.531 74
Totaal 2022 mei* 10.457 8.275 2.182 7.582 1.972 286 5.252 72
Totaal 2022 juni* 11.624 9.627 1.997 7.308 1.853 236 5.123 96
Man - man 2021 juli 75 43 32 37 8 14 9 6
Man - man 2021 augustus 97 64 33 32 11 4 13 4
Man - man 2021 september 117 79 38 33 10 5 14 4
Man - man 2021 oktober 90 61 29 27 5 3 11 8
Man - man 2021 november 61 35 26 34 12 2 11 9
Man - man 2021 december 75 32 43 33 13 5 10 5
Man - man 2022 januari* 49 20 29 28 7 2 15 4
Man - man 2022 februari* 86 53 33 31 15 2 8 6
Man - man 2022 maart* 55 26 29 43 13 3 13 14
Man - man 2022 april* 71 47 24 28 5 3 14 6
Man - man 2022 mei* 111 87 24 30 10 4 12 4
Man - man 2022 juni* 154 107 47 26 5 1 13 7
Man - vrouw 2021 juli 8.727 6.474 2.253 7.476 2.243 229 4.920 84
Man - vrouw 2021 augustus 9.311 7.115 2.196 7.358 1.988 218 5.062 90
Man - vrouw 2021 september 10.125 8.041 2.084 7.180 1.939 184 4.983 74
Man - vrouw 2021 oktober 6.743 4.699 2.044 7.734 1.839 173 5.648 74
Man - vrouw 2021 november 5.575 3.420 2.155 8.759 1.898 215 6.575 71
Man - vrouw 2021 december 5.238 3.241 1.997 9.368 2.063 243 6.966 96
Man - vrouw 2022 januari* 3.934 2.146 1.788 7.809 1.977 181 5.571 80
Man - vrouw 2022 februari* 5.941 3.986 1.955 7.344 1.847 251 5.169 77
Man - vrouw 2022 maart* 5.193 3.164 2.029 8.388 2.166 259 5.880 83
Man - vrouw 2022 april* 6.386 4.561 1.825 7.591 1.805 216 5.510 60
Man - vrouw 2022 mei* 10.194 8.084 2.110 7.494 1.930 271 5.234 59
Man - vrouw 2022 juni* 11.280 9.367 1.913 7.234 1.825 227 5.100 82
Vrouw - vrouw 2021 juli 121 85 36 45 27 9 5 4
Vrouw - vrouw 2021 augustus 159 104 55 39 22 6 7 4
Vrouw - vrouw 2021 september 131 95 36 33 17 5 7 4
Vrouw - vrouw 2021 oktober 97 60 37 32 16 6 5 5
Vrouw - vrouw 2021 november 68 39 29 49 21 8 10 10
Vrouw - vrouw 2021 december 90 42 48 47 23 8 13 3
Vrouw - vrouw 2022 januari* 49 25 24 41 19 7 9 6
Vrouw - vrouw 2022 februari* 82 44 38 39 22 8 3 6
Vrouw - vrouw 2022 maart* 70 27 43 40 23 9 7 1
Vrouw - vrouw 2022 april* 121 92 29 33 12 6 7 8
Vrouw - vrouw 2022 mei* 152 104 48 58 32 11 6 9
Vrouw - vrouw 2022 juni* 190 153 37 48 23 8 10 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Totaal
Totaal huwelijkssluitingen plus sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen
Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Sluitingen van geregistreerde partner...
Sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door overlijden.
Geteld worden de overleden gehuwden die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door overlijden.
Geteld worden de overleden personen met een geregistreerd partnerschap die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.