Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Sluitingen van geregistreerde partner... (aantal)
Totaal 2020 maart* 1.958
Totaal 2020 april* 1.431
Totaal 2020 mei* 1.583
Totaal 2020 juni* 2.118
Totaal 2020 juli* 2.321
Totaal 2020 augustus* 2.302
Totaal 2020 september* 2.178
Totaal 2020 oktober* 2.162
Totaal 2020 november* 2.231
Totaal 2020 december* 2.324
Totaal 2021 januari* 1.983
Totaal 2021 februari* 2.019
Man - man 2020 maart* 29
Man - man 2020 april* 18
Man - man 2020 mei* 20
Man - man 2020 juni* 35
Man - man 2020 juli* 43
Man - man 2020 augustus* 29
Man - man 2020 september* 30
Man - man 2020 oktober* 31
Man - man 2020 november* 30
Man - man 2020 december* 32
Man - man 2021 januari* 18
Man - man 2021 februari* 28
Man - vrouw 2020 maart* 1.901
Man - vrouw 2020 april* 1.390
Man - vrouw 2020 mei* 1.524
Man - vrouw 2020 juni* 2.046
Man - vrouw 2020 juli* 2.235
Man - vrouw 2020 augustus* 2.235
Man - vrouw 2020 september* 2.111
Man - vrouw 2020 oktober* 2.103
Man - vrouw 2020 november* 2.159
Man - vrouw 2020 december* 2.244
Man - vrouw 2021 januari* 1.944
Man - vrouw 2021 februari* 1.954
Vrouw - vrouw 2020 maart* 28
Vrouw - vrouw 2020 april* 23
Vrouw - vrouw 2020 mei* 39
Vrouw - vrouw 2020 juni* 37
Vrouw - vrouw 2020 juli* 43
Vrouw - vrouw 2020 augustus* 38
Vrouw - vrouw 2020 september* 37
Vrouw - vrouw 2020 oktober* 28
Vrouw - vrouw 2020 november* 42
Vrouw - vrouw 2020 december* 48
Vrouw - vrouw 2021 januari* 21
Vrouw - vrouw 2021 februari* 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
De voorlopige cijfers van februari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Sluitingen van geregistreerde partner...
Sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.