Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2020 november 204 175
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2020 december 204 142
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 januari* 210 55
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 februari* 140 61
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 maart* 160 50
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 april* 110 85
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 mei* 116 48
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 juni* 183 20
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 juli* 326 66
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 augustus* 462 73
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 september* 366 101
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal 2021 oktober* 283 95
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2020 november
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2020 december
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 januari*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 februari*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 maart*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 april*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 mei*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 juni*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 juli*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 september*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2020 november 204 175
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2020 december 204 142
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 januari* 210 55
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 februari* 140 61
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 maart* 160 50
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 april* 110 85
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 mei* 116 48
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 juni* 183 20
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 juli* 326 66
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 augustus* 462 73
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 september* 366 101
Totaal mannen en vrouwen Suriname Met migratieachtergrond 2021 oktober* 283 95
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 159 98
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 156 78
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 165 49
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 109 35
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 120 40
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 april* 84 41
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 90 23
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 135 28
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 263 53
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 358 48
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 september* 308 62
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 oktober* 229 53
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2020 november 45 77
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2020 december 48 64
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 45 6
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 31 26
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 40 10
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 april* 26 44
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 26 25
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 48 -8
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 63 13
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 104 25
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 september* 58 39
Totaal mannen en vrouwen Suriname 2e generatie migratieachtergrond 2021 oktober* 54 42
Mannen Suriname Totaal 2020 november 107 99
Mannen Suriname Totaal 2020 december 113 75
Mannen Suriname Totaal 2021 januari* 117 14
Mannen Suriname Totaal 2021 februari* 65 15
Mannen Suriname Totaal 2021 maart* 88 18
Mannen Suriname Totaal 2021 april* 57 41
Mannen Suriname Totaal 2021 mei* 69 13
Mannen Suriname Totaal 2021 juni* 96 3
Mannen Suriname Totaal 2021 juli* 155 15
Mannen Suriname Totaal 2021 augustus* 214 7
Mannen Suriname Totaal 2021 september* 171 53
Mannen Suriname Totaal 2021 oktober* 138 42
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2020 november
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2020 december
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 januari*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 februari*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 maart*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 april*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 mei*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 juni*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 juli*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 augustus*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 september*
Mannen Suriname Nederlandse achtergrond 2021 oktober*
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2020 november 107 99
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2020 december 113 75
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 januari* 117 14
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 februari* 65 15
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 maart* 88 18
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 april* 57 41
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 mei* 69 13
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 juni* 96 3
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 juli* 155 15
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 augustus* 214 7
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 september* 171 53
Mannen Suriname Met migratieachtergrond 2021 oktober* 138 42
Mannen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 81 54
Mannen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 85 40
Mannen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 86 22
Mannen Suriname 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 49 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 30 november 2021:
De voorlopige cijfers van oktober 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.