Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2020 september 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2020 oktober 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2020 november 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2020 december 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 januari* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 februari* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 maart* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 april* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 mei* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 juni* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 juli* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Totaal 2021 augustus* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 september
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 oktober
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 november
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 december
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 januari*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 februari*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 maart*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 april*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 mei*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 juni*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 juli*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 september 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 oktober 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 november 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 december 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 januari* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 februari* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 maart* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 april* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 mei* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 juni* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 juli* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 augustus* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 september 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 april* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 0 1
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2020 september 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2020 november 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2020 december 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 april* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 0 0
Totaal mannen en vrouwen Liechtenstein 2e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2020 september 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2020 oktober 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2020 november 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2020 december 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 januari* 0 1
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 februari* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 maart* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 april* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 mei* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 juni* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 juli* 0 0
Mannen Liechtenstein Totaal 2021 augustus* 0 0
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 september
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 oktober
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 november
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2020 december
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 januari*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 februari*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 maart*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 april*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 mei*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 juni*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 juli*
Mannen Liechtenstein Nederlandse achtergrond 2021 augustus*
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 september 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 oktober 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 november 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2020 december 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 januari* 0 1
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 februari* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 maart* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 april* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 mei* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 juni* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 juli* 0 0
Mannen Liechtenstein Met migratieachtergrond 2021 augustus* 0 0
Mannen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 september 0 0
Mannen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 0 0
Mannen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 0 0
Mannen Liechtenstein 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 30 september 2021:
De voorlopige cijfers van augustus 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.