Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

Voertuigsoort Kenmerken vrachtauto's en trekkers Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Voertuigen in gebruik (aantal) Kilometers Nederlandse voertuigen (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal P Onderwijs 2020* 863 13,3 15.364
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Leeftijd: jonger dan 4 jaar P Onderwijs 2020* 204 4,9 23.900
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Leeftijd: 4 tot 10 jaar P Onderwijs 2020* 238 4,9 20.713
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Leeftijd: 10 jaar of ouder P Onderwijs 2020* 421 3,5 8.204
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 0 P Onderwijs 2020* 42 0,1 3.548
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 1 P Onderwijs 2020* 31 0,1 2.106
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 2 P Onderwijs 2020* 76 0,3 4.303
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 3 P Onderwijs 2020* 73 0,4 5.638
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 4 P Onderwijs 2020* 46 0,4 7.903
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 5 en EEV P Onderwijs 2020* 254 3,6 14.111
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: euro 6 P Onderwijs 2020* 341 8,4 24.511
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Milieuklasse: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Laadvermogen: tot 7 000 kg P Onderwijs 2020* 244 1,5 6.252
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Laadvermogen: 7 000 tot 18 000 kg P Onderwijs 2020* 434 8,2 18.830
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Laadvermogen: 18 000 tot 40 000 kg P Onderwijs 2020* 44 0,6 14.377
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Laadvermogen: 40 000 kg of meer P Onderwijs 2020* 119 2,7 22.804
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Laadvermogen: onbekend P Onderwijs 2020* 22 0,2 9.779
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Bedrijfsgrootte: 0 tot 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 771 11,8 15.339
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Bedrijfsgrootte: >= 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 92 1,4 15.570
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Werkzame personen: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal P Onderwijs 2020* 650 9,5 14.559
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Leeftijd: jonger dan 4 jaar P Onderwijs 2020* 149 3,7 24.547
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Leeftijd: 4 tot 10 jaar P Onderwijs 2020* 156 3,1 19.565
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Leeftijd: 10 jaar of ouder P Onderwijs 2020* 345 2,8 7.982
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 0 P Onderwijs 2020* 41 0,1 3.634
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 1 P Onderwijs 2020* 26 0,1 2.427
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 2 P Onderwijs 2020* 72 0,3 4.368
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 3 P Onderwijs 2020* 60 0,3 5.680
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 4 P Onderwijs 2020* 31 0,3 8.889
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 5 en EEV P Onderwijs 2020* 187 2,6 14.168
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: euro 6 P Onderwijs 2020* 233 5,7 24.339
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Milieuklasse: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Laadvermogen: tot 7 000 kg P Onderwijs 2020* 220 1,3 6.048
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Laadvermogen: 7 000 tot 18 000 kg P Onderwijs 2020* 428 8,1 19.000
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Laadvermogen: 18 000 tot 40 000 kg P Onderwijs 2020* 2 . .
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Laadvermogen: 40 000 kg of meer P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Laadvermogen: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Bedrijfsgrootte: 0 tot 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 593 8,6 14.462
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Bedrijfsgrootte: >= 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 57 0,9 15.569
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Werkzame personen: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Trekker voor oplegger Totaal P Onderwijs 2020* 213 3,8 17.821
Trekker voor oplegger Leeftijd: jonger dan 4 jaar P Onderwijs 2020* 55 1,2 22.146
Trekker voor oplegger Leeftijd: 4 tot 10 jaar P Onderwijs 2020* 82 1,9 22.896
Trekker voor oplegger Leeftijd: 10 jaar of ouder P Onderwijs 2020* 76 0,7 9.213
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 0 P Onderwijs 2020* 1 . .
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 1 P Onderwijs 2020* 5 0,0 438
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 2 P Onderwijs 2020* 4 . .
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 3 P Onderwijs 2020* 13 0,1 5.443
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 4 P Onderwijs 2020* 15 0,1 5.866
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 5 en EEV P Onderwijs 2020* 67 0,9 13.952
Trekker voor oplegger Milieuklasse: euro 6 P Onderwijs 2020* 108 2,7 24.884
Trekker voor oplegger Milieuklasse: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Trekker voor oplegger Laadvermogen: tot 7 000 kg P Onderwijs 2020* 24 0,2 8.124
Trekker voor oplegger Laadvermogen: 7 000 tot 18 000 kg P Onderwijs 2020* 6 0,0 6.695
Trekker voor oplegger Laadvermogen: 18 000 tot 40 000 kg P Onderwijs 2020* 42 0,6 15.044
Trekker voor oplegger Laadvermogen: 40 000 kg of meer P Onderwijs 2020* 119 2,7 22.804
Trekker voor oplegger Laadvermogen: onbekend P Onderwijs 2020* 22 0,2 9.779
Trekker voor oplegger Bedrijfsgrootte: 0 tot 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 178 3,3 18.263
Trekker voor oplegger Bedrijfsgrootte: >= 50 werkzame pers. P Onderwijs 2020* 35 . .
Trekker voor oplegger Werkzame personen: onbekend P Onderwijs 2020* 0 0,0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto’s en trekkers voor oplegger (vrachtvoertuigen) in gebruik op naam van bedrijven, verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), leeftijd, laadvermogen en milieuklasse van het voertuig en grootte van het bedrijf.

De cijfers hebben betrekking op vrachtvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- vrachtvoertuigen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- vrachtvoertuigen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) vrachtauto's en trekkers voor oplegger op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Voertuigen in gebruik
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad,
- vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
Kilometers Nederlandse voertuigen
Voertuigkilometer
De uniforme meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de door één voertuig afgelegde afstand van één kilometer.

In deze tabel gaat het om voertuigen met een geldig Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in een bepaald jaar heeft gereden. Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.

In deze tabel gaat het om voertuigen met een geldig Nederlands kenteken.