Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Persoonskenmerken Perioden Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal personen 2021 augustus** 189.960
Totaal personen 2021 september** 178.990
Totaal personen 2021 oktober** 175.850
Totaal personen 2021 november** 170.680
Totaal personen 2021 december** 169.230
Totaal personen 2022 januari** 172.980
Totaal personen 2022 februari** 165.200
Totaal personen 2022 maart** 157.410
Totaal personen 2022 april** 151.150
Totaal personen 2022 mei* 144.000
Totaal personen 2022 juni* 139.000
Totaal personen 2022 juli* 135.000
Geslacht: Mannen 2021 augustus** 95.000
Geslacht: Mannen 2021 september** 89.030
Geslacht: Mannen 2021 oktober** 87.990
Geslacht: Mannen 2021 november** 85.610
Geslacht: Mannen 2021 december** 86.230
Geslacht: Mannen 2022 januari** 88.340
Geslacht: Mannen 2022 februari** 84.410
Geslacht: Mannen 2022 maart** 80.040
Geslacht: Mannen 2022 april** 76.460
Geslacht: Mannen 2022 mei* 72.000
Geslacht: Mannen 2022 juni* 69.000
Geslacht: Mannen 2022 juli* 67.000
Geslacht: Vrouwen 2021 augustus** 94.960
Geslacht: Vrouwen 2021 september** 89.950
Geslacht: Vrouwen 2021 oktober** 87.860
Geslacht: Vrouwen 2021 november** 85.060
Geslacht: Vrouwen 2021 december** 83.000
Geslacht: Vrouwen 2022 januari** 84.640
Geslacht: Vrouwen 2022 februari** 80.790
Geslacht: Vrouwen 2022 maart** 77.370
Geslacht: Vrouwen 2022 april** 74.690
Geslacht: Vrouwen 2022 mei* 72.000
Geslacht: Vrouwen 2022 juni* 70.000
Geslacht: Vrouwen 2022 juli* 68.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 augustus** 11.440
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 september** 10.310
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 oktober** 10.090
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 november** 10.420
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 december** 11.810
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 januari** 12.390
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 februari** 11.230
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 maart** 10.390
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 april** 9.920
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 mei* 9.400
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 juni* 9.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 juli* 9.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 augustus** 66.360
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 september** 61.550
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 oktober** 60.480
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 november** 58.060
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 december** 57.360
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 januari** 59.190
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 februari** 56.350
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 maart** 53.420
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 april** 51.520
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 mei* 49.500
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 juni* 48.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 juli* 47.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 augustus** 112.100
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 september** 107.060
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 oktober** 105.210
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 november** 102.120
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 december** 99.990
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 januari** 101.300
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 februari** 97.550
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 maart** 93.600
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 april** 89.700
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 mei* 86.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 juni* 82.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 juli* 79.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 augustus** 131.220
Migratieachtergrond: Nederland 2021 september** 123.820
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober** 121.510
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november** 117.460
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december** 115.900
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 118.440
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari** 113.530
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart** 108.610
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april** 104.080
Migratieachtergrond: Nederland 2022 mei* 99.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juni* 95.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juli* 92.000
Migratieachtergrond: westers 2021 augustus** 26.830
Migratieachtergrond: westers 2021 september** 25.350
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober** 25.200
Migratieachtergrond: westers 2021 november** 25.270
Migratieachtergrond: westers 2021 december** 25.430
Migratieachtergrond: westers 2022 januari** 25.820
Migratieachtergrond: westers 2022 februari** 24.300
Migratieachtergrond: westers 2022 maart** 22.700
Migratieachtergrond: westers 2022 april** 21.710
Migratieachtergrond: westers 2022 mei* 20.500
Migratieachtergrond: westers 2022 juni* 20.000
Migratieachtergrond: westers 2022 juli* 19.000
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 augustus** 31.800
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 september** 29.720
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 oktober** 29.130
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 november** 27.940
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2013 zijn nader voorlopig met uitzondering van de laatste drie maanden, die zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 30 september 2022:
- de cijfers van april 2022 zijn nader voorlopig geworden.
- toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Werkloosheidsuitkering
Uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.