Wegvervoer; kerncijfers per bedrijfstak

Wegvervoer; kerncijfers per bedrijfstak

Vervoerstromen Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, beladen (mln km) Ritten, beladen (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 701.805 70.227 5.630 57.030
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 30.620 2.003 119 2.020
Totaal C Industrie 2021* 28.417 1.703 169 2.262
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 26.055 1.143 100 2.377
Totaal F Bouwnijverheid 2021* 41.918 1.751 116 2.651
Totaal G Handel 2021* 72.335 6.229 700 7.823
Totaal H Vervoer en opslag 2021* 464.278 54.235 4.112 35.853
Totaal 4941 Goederenwegvervoer (geen verhuis-) 2021* 426.897 50.458 3.780 32.254
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2021* 3.035 295 34 380
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 18.918 1.639 151 1.834
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 2.022 56 14 413
Binnenlands vervoer A-U Alle economische activiteiten 2021* 572.027 36.440 3.230 48.337
Binnenlands vervoer A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 26.854 1.287 79 1.815
Binnenlands vervoer C Industrie 2021* 26.462 1.364 136 2.108
Binnenlands vervoer E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 24.832 978 90 2.313
Binnenlands vervoer F Bouwnijverheid 2021* 39.261 1.356 96 2.518
Binnenlands vervoer G Handel 2021* 62.786 3.856 464 7.004
Binnenlands vervoer H Vervoer en opslag 2021* 358.887 25.769 2.157 28.940
Binnenlands vervoer 4941 Goederenwegvervoer (geen verhuis-) 2021* 328.807 23.766 1.956 25.897
Binnenlands vervoer M Specialistische zakelijke diensten 2021* 2.592 176 23 341
Binnenlands vervoer N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 15.980 902 97 1.618
Binnenlands vervoer O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 2.018 55 13 410
Internationaal vervoer A-U Alle economische activiteiten 2021* 129.778 33.786 2.399 8.693
Internationaal vervoer A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 3.767 716 40 206
Internationaal vervoer C Industrie 2021* 1.955 339 33 154
Internationaal vervoer E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.223 166 10 64
Internationaal vervoer F Bouwnijverheid 2021* 2.657 395 21 133
Internationaal vervoer G Handel 2021* 9.549 2.373 237 818
Internationaal vervoer H Vervoer en opslag 2021* 105.392 28.466 1.955 6.914
Internationaal vervoer 4941 Goederenwegvervoer (geen verhuis-) 2021* 98.090 26.692 1.824 6.357
Internationaal vervoer M Specialistische zakelijke diensten 2021* 443 119 11 39
Internationaal vervoer N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 2.938 737 54 216
Internationaal vervoer O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 4 1 1 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar het gebruik van deze vrachtvoertuigen door bedrijven, ingedeeld naar de belangrijkste bedrijfstakken (SBI2008). Niet alle bedrijfstakken worden in de tabel weergegeven omdat ze te weinig waarnemingen bevatten om er betrouwbare cijfers van te kunnen publiceren. In het totaalcijfer A-U zijn de cijfers van deze bedrijfstakken wel meegeteld zodat het totaal groter is dan de som van de weergegeven afzonderlijke bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers van 2019 en 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Ritten, beladen
Beladen rit
Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).