Werknemers; mate van overwerken

Werknemers; mate van overwerken

Geslacht Overwerk Positie werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 548
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 278
Totaal mannen en vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 139
Totaal mannen en vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 99
Totaal mannen en vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 40
Totaal mannen en vrouwen Soms overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 184
Totaal mannen en vrouwen Soms overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 93
Totaal mannen en vrouwen Soms overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 91
Totaal mannen en vrouwen Niet overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 216
Totaal mannen en vrouwen Niet overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 76
Totaal mannen en vrouwen Niet overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 140
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 9
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 3
Totaal mannen en vrouwen Onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 6
Mannen Totaal Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 434
Mannen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 233
Mannen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 200
Mannen Regelmatig overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 122
Mannen Regelmatig overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 91
Mannen Regelmatig overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 32
Mannen Soms overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 140
Mannen Soms overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 77
Mannen Soms overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 63
Mannen Niet overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 165
Mannen Niet overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 63
Mannen Niet overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 101
Mannen Onbekend Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 7
Mannen Onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 3
Mannen Onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 5
Vrouwen Totaal Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 114
Vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 37
Vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 77
Vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 17
Vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 9
Vrouwen Regelmatig overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 8
Vrouwen Soms overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 44
Vrouwen Soms overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 16
Vrouwen Soms overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 29
Vrouwen Niet overwerken Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 51
Vrouwen Niet overwerken Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 12
Vrouwen Niet overwerken Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 39
Vrouwen Onbekend Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 2
Vrouwen Onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 0
Vrouwen Onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de mate waarin werknemers overwerken. Werknemers van 15 tot 75 jaar worden hiervoor ingedeeld in soms, regelmatig of niet overwerken. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, positie in de werkkring, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, positie in het huishouden en beroepsklasse (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Gegevens over overwerken vóór 2006 zijn op aanvraag via maatwerk beschikbaar en alleen voor de populatie werknemers die 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen elk jaar in februari.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.