Werknemers; mate van overwerken

Werknemers; mate van overwerken

Geslacht Overwerk Positie werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2020 7.427
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: deeltijd 2020 3.824
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2020 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2020 1.289
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020 569
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2020 2.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: voltijd 2020 3.603
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 1 laag 2020 1.436
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 2.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 2.983
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 1.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 3.106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 1.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 1.424
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 1.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 3.071
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2020 1.317
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2020 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: alleenstaande 2020 1.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: ouder 2020 3.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: ouder in éénouderhuishouden 2020 292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: partner in paar 2020 4.628
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: partner in paar met kind 2020 2.763
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: partner in paar, geen kind 2020 1.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: kind 2020 1.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: kind >= 18 jaar 2020 844
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: kind < 18 jaar 2020 291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Positie: overig lid 2020 204
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 01 Pedagogische beroepen 2020 555
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 03 Commerciële beroepen 2020 839
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 05 Managers 2020 295
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2020 287
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 07 Technische beroepen 2020 979
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 08 ICT beroepen 2020 376
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 09 Agrarische beroepen 2020 101
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1.121
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 11 Dienstverlenende beroepen 2020 632
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 12 Transport en logistiek beroepen 2020 548
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer 13 Beroepsklasse overig 2020 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 5.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: deeltijd 2020 2.452
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2020 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2020 481
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020 316
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2020 1.971
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: voltijd 2020 3.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 1 laag 2020 865
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 2.119
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 2.416
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 2.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 1.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 1.203
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 1.407
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 2.673
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2020 1.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2020 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: alleenstaande 2020 851
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: ouder 2020 2.653
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: ouder in éénouderhuishouden 2020 238
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: partner in paar 2020 3.903
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: partner in paar met kind 2020 2.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: partner in paar, geen kind 2020 1.488
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: kind 2020 387
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: kind >= 18 jaar 2020 347
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: kind < 18 jaar 2020 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Positie: overig lid 2020 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 01 Pedagogische beroepen 2020 424
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 03 Commerciële beroepen 2020 553
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1.187
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 05 Managers 2020 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2020 241
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 07 Technische beroepen 2020 761
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 08 ICT beroepen 2020 315
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 09 Agrarische beroepen 2020 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 902
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 11 Dienstverlenende beroepen 2020 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 12 Transport en logistiek beroepen 2020 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie 13 Beroepsklasse overig 2020 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 1.933
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: deeltijd 2020 1.372
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2020 556
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2020 808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2020 252
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2020 564
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: voltijd 2020 561
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 1 laag 2020 571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 746
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 567
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 859
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 676
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2020 455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2020 220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2020 204
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de mate waarin werknemers overwerken. Werknemers van 15 tot 75 jaar worden hiervoor ingedeeld in soms, regelmatig of niet overwerken. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, positie in de werkkring, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, positie in het huishouden en beroepsklasse (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Gegevens over overwerken vóór 2006 zijn op aanvraag via maatwerk beschikbaar en alleen voor de populatie werknemers die 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen elk jaar in februari.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.