Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproducten Totaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Invoer (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Uitvoer (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Bunkers (mln kg) Aanbod van aardolieproducten Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Totaal verbruik (mln kg)
Totaal aardolieproducten 2020 maart* 4.782 6.230 8.475 1.245 316 4.782
Totaal aardolieproducten 2020 april* 3.762 6.067 6.820 1.059 -1.385 3.762
Totaal aardolieproducten 2020 mei* 3.579 7.192 7.039 1.104 -1.533 3.579
Totaal aardolieproducten 2020 juni* 4.131 6.250 7.365 1.103 182 4.131
Totaal aardolieproducten 2020 juli* 4.366 5.855 7.384 1.205 567 4.366
Totaal aardolieproducten 2020 augustus* 4.187 5.067 6.453 1.208 112 4.187
Totaal aardolieproducten 2020 september* 3.771 4.974 6.751 1.244 471 3.771
Totaal aardolieproducten 2020 oktober* 4.319 6.018 8.054 1.197 369 4.319
Totaal aardolieproducten 2020 november* 3.701 6.386 8.317 1.117 38 3.701
Totaal aardolieproducten 2020 december* 4.194 6.977 8.919 1.132 340 4.194
Totaal aardolieproducten 2021 januari* 4.041 6.691 7.835 1.123 -263 4.041
Totaal aardolieproducten 2021 februari* 4.092 5.821 8.161 995 262 4.092
Lpg, totaal 2020 maart* 280 330 208 -3 280
Lpg, totaal 2020 april* 209 233 149 -8 209
Lpg, totaal 2020 mei* 154 169 137 -1 154
Lpg, totaal 2020 juni* 221 198 108 29 221
Lpg, totaal 2020 juli* 281 328 113 -39 281
Lpg, totaal 2020 augustus* 258 271 112 -11 258
Lpg, totaal 2020 september* 293 267 136 52 293
Lpg, totaal 2020 oktober* 265 363 142 -50 265
Lpg, totaal 2020 november* 179 240 189 9 179
Lpg, totaal 2020 december* 206 236 209 25 206
Lpg, totaal 2021 januari* 180 241 226 3 180
Lpg, totaal 2021 februari* 189 225 179 3 189
Propaan 2020 maart* . . . . .
Propaan 2020 april* . . . . .
Propaan 2020 mei* . . . . .
Propaan 2020 juni* . . . . .
Propaan 2020 juli* . . . . .
Propaan 2020 augustus* . . . . .
Propaan 2020 september* . . . . .
Propaan 2020 oktober* . . . . .
Propaan 2020 november* . . . . .
Propaan 2020 december* . . . . .
Propaan 2021 januari* . . . . .
Propaan 2021 februari* . . . . .
Butaan 2020 maart* . . . . .
Butaan 2020 april* . . . . .
Butaan 2020 mei* . . . . .
Butaan 2020 juni* . . . . .
Butaan 2020 juli* . . . . .
Butaan 2020 augustus* . . . . .
Butaan 2020 september* . . . . .
Butaan 2020 oktober* . . . . .
Butaan 2020 november* . . . . .
Butaan 2020 december* . . . . .
Butaan 2021 januari* . . . . .
Butaan 2021 februari* . . . . .
Autogas 2020 maart* . . . . .
Autogas 2020 april* . . . . .
Autogas 2020 mei* . . . . .
Autogas 2020 juni* . . . . .
Autogas 2020 juli* . . . . .
Autogas 2020 augustus* . . . . .
Autogas 2020 september* . . . . .
Autogas 2020 oktober* . . . . .
Autogas 2020 november* . . . . .
Autogas 2020 december* . . . . .
Autogas 2021 januari* . . . . .
Autogas 2021 februari* . . . . .
Andere mengsels 2020 maart* . . . . .
Andere mengsels 2020 april* . . . . .
Andere mengsels 2020 mei* . . . . .
Andere mengsels 2020 juni* . . . . .
Andere mengsels 2020 juli* . . . . .
Andere mengsels 2020 augustus* . . . . .
Andere mengsels 2020 september* . . . . .
Andere mengsels 2020 oktober* . . . . .
Andere mengsels 2020 november* . . . . .
Andere mengsels 2020 december* . . . . .
Andere mengsels 2021 januari* . . . . .
Andere mengsels 2021 februari* . . . . .
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 maart* 1.839 2.085 1.100 -306 1.839
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 april* 1.184 1.619 1.604 76 1.184
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 mei* 1.332 1.758 1.126 -230 1.332
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 juni* 1.636 1.695 1.093 225 1.636
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 juli* 1.643 1.659 824 1 1.643
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 augustus* 1.463 1.404 1.011 20 1.463
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 september* 1.397 1.257 835 -66 1.397
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 oktober* 1.807 1.703 1.101 211 1.807
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 november* 1.530 1.731 1.148 -140 1.530
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2020 december* 1.828 1.835 1.265 200 1.828
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2021 januari* 1.787 2.055 1.234 -115 1.787
Nafta, aromaten en overige lichte olie 2021 februari* 1.615 1.406 1.078 71 1.615
Nafta 2020 maart* 1.244 1.434 958 -96 1.244
Nafta 2020 april* 859 973 921 -67 859
Nafta 2020 mei* 1.004 1.103 638 -122 1.004
Nafta 2020 juni* 1.118 1.083 814 255 1.118
Nafta 2020 juli* 1.066 1.132 733 33 1.066
Nafta 2020 augustus* 1.037 996 779 45 1.037
Nafta 2020 september* 954 973 645 -94 954
Nafta 2020 oktober* 1.302 1.207 892 301 1.302
Nafta 2020 november* 984 1.258 833 -211 984
Nafta 2020 december* 1.267 1.351 949 113 1.267
Nafta 2021 januari* 1.278 1.529 944 -79 1.278
Nafta 2021 februari* 1.161 999 756 94 1.161
Aromaten 2020 maart* 595 651 142 -210 595
Aromaten 2020 april* 325 647 682 143 325
Aromaten 2020 mei* 329 655 489 -109 329
Aromaten 2020 juni* 518 612 279 -30 518
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2018 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2019 zijn voorlopig.

Wijziging per 6 mei 2021
Voorlopige cijfers over maand februari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Invoer
Aanvoer van aardolieproducten vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van aardolieproducten naar het buitenland.
Bunkers
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkers wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers voor de luchtvaart worden onderscheiden vanaf 1978. Voor 1978 zijn de vliegtuigbunkers inbegrepen bij het finaal verbruik.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die bestemd is voor omzetting in andere olieproducten of voor finaal verbruik binnen de landsgrenzen van Nederland.
Totaal verbruik
Totaal verbruik van aardolieproducten.