Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bestemming eindverwerking Indelingen Perioden Afzet van zuiveringsslib Nat slib (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Droge stof (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib As (gloeirest) (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Organische fractie (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Koper (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Chroom (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Zink (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Lood (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Cadmium (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Nikkel (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Kwik (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Arseen (kg)
Totaal Nederland 2020 1.263.335 308.360 91.789 216.571 19.111 11.170 120.715 12.003 325.845 25.755 311 7.939 143 3.247
Totaal Mechanische installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Oxidatiebedden 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Aeratietanks 2020 507.370 113.030 36.712 76.318 6.666 4.367 52.068 4.975 136.268 10.605 126 3.071 58 1.088
Totaal Oxidatietanks 2020 143.753 33.060 9.410 23.650 2.093 1.177 10.199 1.244 37.327 2.865 34 827 16 274
Totaal Oxidatiesloten 2020 14.265 3.142 959 2.183 196 159 1.136 71 2.131 144 2 48 1 9
Totaal Carrousels 2020 249.560 54.939 14.791 40.148 3.581 1.850 20.940 2.136 50.370 3.926 46 1.530 23 881
Totaal Discontinue systemen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Parallelle installaties 2020 19.908 4.587 1.419 3.168 316 159 2.038 179 5.416 394 5 114 2 68
Totaal Tweetrapsinstallaties 2020 64.762 15.516 5.375 10.141 843 555 8.003 497 18.355 1.757 18 379 10 241
Totaal Membraanbioreactors 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Nereda korrelslib reactor 2020 64.781 13.485 2.913 10.572 959 475 3.573 467 11.691 875 9 206 5 82
Totaal Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 48.346 11.574 4.583 6.991 927 416 5.347 405 12.500 1.030 9 338 5 208
Totaal Compactinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Slibverwerkingsinrichtingen 2020 150.591 59.028 15.628 43.400 3.530 2.011 17.411 2.030 51.786 4.159 61 1.426 23 397
Totaal Droge stof-klasse: tot 5% 2020 31.287 824 221 603 82 31 571 22 989 57 1 18 0 4
Totaal Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 685 47 10 37 3 1 23 1 41 3 0 1 0 0
Totaal Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 953.250 209.662 60.228 149.434 13.456 7.553 83.318 7.691 210.132 17.245 187 4.739 94 2.414
Totaal Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 241.469 64.295 22.543 41.752 3.616 2.460 26.754 3.112 81.981 6.024 83 2.321 35 575
Totaal Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 36.643 33.532 8.787 24.745 1.953 1.124 10.050 1.177 32.703 2.427 41 860 14 255
Bestemming: landbouw/bodem Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Mechanische installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatiebedden 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Aeratietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatiesloten 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Carrousels 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Discontinue systemen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Parallelle installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Tweetrapsinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Membraanbioreactors 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Nereda korrelslib reactor 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Compactinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Mechanische installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatiebedden 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Aeratietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatiesloten 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Carrousels 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Discontinue systemen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Parallelle installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Tweetrapsinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Membraanbioreactors 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nereda korrelslib reactor 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Compactinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Mechanische installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Oxidatiebedden 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Aeratietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Oxidatietanks 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Oxidatiesloten 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Carrousels 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Discontinue systemen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Parallelle installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Tweetrapsinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Membraanbioreactors 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Nereda korrelslib reactor 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Compactinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Nederland 2020 5.613 1.480 537 943 90 60 735 90 2.389 142 2 62 1 10
Eindverwerking: storten Mechanische installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Oxidatiebedden 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Aeratietanks 2020 4.225 1.174 429 745 73 49 584 54 1.869 117 1 45 1 8
Eindverwerking: storten Oxidatietanks 2020 1.388 306 107 199 17 10 150 36 520 25 0 16 0 2
Eindverwerking: storten Oxidatiesloten 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Carrousels 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Discontinue systemen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Parallelle installaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Tweetrapsinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Membraanbioreactors 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Nereda korrelslib reactor 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Compactinstallaties 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 1.388 306 107 199 17 10 150 36 520 25 0 16 0 2
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 4.225 1.174 429 745 73 49 584 54 1.869 117 1 45 1 8
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.
---
Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (nat slib), of als droge stof.
Nat slib
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water).
Droge stof
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof. De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
As (gloeirest)
De hoeveelheid niet brandbare, anorganische stof die resteert na eventuele verbranding van het slib. Deze parameter is berekend op basis van de bepaling van de zogenaamde gloeirest.
Organische fractie
De hoeveelheid organische stof in het slib, berekend als droge stof minus de as (gloeirest).
Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Stikstofverbindingen als N
De hoeveelheid stikstof in zuiveringsslib. Stikstof is aanwezig in zowel organische verbindingen (zoals eiwitten) als anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen