Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden
Totaal alle installaties Nederland 2019
Totaal alle installaties Eems 2019
Totaal alle installaties Rijn-Noord 2019
Totaal alle installaties Rijn-Oost 2019
Totaal alle installaties Rijn-Midden 2019
Totaal alle installaties Rijn-West 2019
Totaal alle installaties Schelde 2019
Totaal alle installaties Maas 2019
Mechanische installaties Nederland 2019
Mechanische installaties Eems 2019
Mechanische installaties Rijn-Noord 2019
Mechanische installaties Rijn-Oost 2019
Mechanische installaties Rijn-Midden 2019
Mechanische installaties Rijn-West 2019
Mechanische installaties Schelde 2019
Mechanische installaties Maas 2019
Oxidatiebedden Nederland 2019
Oxidatiebedden Eems 2019
Oxidatiebedden Rijn-Noord 2019
Oxidatiebedden Rijn-Oost 2019
Oxidatiebedden Rijn-Midden 2019
Oxidatiebedden Rijn-West 2019
Oxidatiebedden Schelde 2019
Oxidatiebedden Maas 2019
Aeratietanks Nederland 2019
Aeratietanks Eems 2019
Aeratietanks Rijn-Noord 2019
Aeratietanks Rijn-Oost 2019
Aeratietanks Rijn-Midden 2019
Aeratietanks Rijn-West 2019
Aeratietanks Schelde 2019
Aeratietanks Maas 2019
Oxidatietanks Nederland 2019
Oxidatietanks Eems 2019
Oxidatietanks Rijn-Noord 2019
Oxidatietanks Rijn-Oost 2019
Oxidatietanks Rijn-Midden 2019
Oxidatietanks Rijn-West 2019
Oxidatietanks Schelde 2019
Oxidatietanks Maas 2019
Oxidatiesloten Nederland 2019
Oxidatiesloten Eems 2019
Oxidatiesloten Rijn-Noord 2019
Oxidatiesloten Rijn-Oost 2019
Oxidatiesloten Rijn-Midden 2019
Oxidatiesloten Rijn-West 2019
Oxidatiesloten Schelde 2019
Oxidatiesloten Maas 2019
Carrousels Nederland 2019
Carrousels Eems 2019
Carrousels Rijn-Noord 2019
Carrousels Rijn-Oost 2019
Carrousels Rijn-Midden 2019
Carrousels Rijn-West 2019
Carrousels Schelde 2019
Carrousels Maas 2019
Discontinue systemen Nederland 2019
Discontinue systemen Eems 2019
Discontinue systemen Rijn-Noord 2019
Discontinue systemen Rijn-Oost 2019
Discontinue systemen Rijn-Midden 2019
Discontinue systemen Rijn-West 2019
Discontinue systemen Schelde 2019
Discontinue systemen Maas 2019
Parallelle installaties Nederland 2019
Parallelle installaties Eems 2019
Parallelle installaties Rijn-Noord 2019
Parallelle installaties Rijn-Oost 2019
Parallelle installaties Rijn-Midden 2019
Parallelle installaties Rijn-West 2019
Parallelle installaties Schelde 2019
Parallelle installaties Maas 2019
Tweetrapsinstallaties Nederland 2019
Tweetrapsinstallaties Eems 2019
Tweetrapsinstallaties Rijn-Noord 2019
Tweetrapsinstallaties Rijn-Oost 2019
Tweetrapsinstallaties Rijn-Midden 2019
Tweetrapsinstallaties Rijn-West 2019
Tweetrapsinstallaties Schelde 2019
Tweetrapsinstallaties Maas 2019
Membraanbioreactors Nederland 2019
Membraanbioreactors Eems 2019
Membraanbioreactors Rijn-Noord 2019
Membraanbioreactors Rijn-Oost 2019
Membraanbioreactors Rijn-Midden 2019
Membraanbioreactors Rijn-West 2019
Membraanbioreactors Schelde 2019
Membraanbioreactors Maas 2019
Compactinstallaties Nederland 2019
Compactinstallaties Eems 2019
Compactinstallaties Rijn-Noord 2019
Compactinstallaties Rijn-Oost 2019
Compactinstallaties Rijn-Midden 2019
Compactinstallaties Rijn-West 2019
Compactinstallaties Schelde 2019
Compactinstallaties Maas 2019
Nereda korrelslib reactor Nederland 2019
Nereda korrelslib reactor Eems 2019
Nereda korrelslib reactor Rijn-Noord 2019
Nereda korrelslib reactor Rijn-Oost 2019
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Indelingen’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen