Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 2020 1.938.476 27.031 1.056.480 93.686 13.297 133.000 433.742 50 7 279 1.986 72.302 14.320 1.644 9.156 68.981 7 1 7 93 85 88
Totaal alle installaties Eems 2020 78.835 959 38.332 3.129 440 6.775 15.832 43 6 258 121 4.683 713 62 461 1.557 7 1 8 88 77 86
Totaal alle installaties Rijn-Noord 2020 105.753 1.243 47.463 4.543 639 5.599 18.260 48 7 272 100 4.013 494 81 377 3.007 6 1 5 92 89 87
Totaal alle installaties Rijn-Oost 2020 365.571 6.114 239.818 21.032 2.974 26.145 104.541 59 8 303 381 13.503 2.773 299 1.849 16.472 7 1 4 94 87 90
Totaal alle installaties Rijn-Midden 2020
Totaal alle installaties Rijn-West 2020 868.245 11.879 462.761 41.499 5.684 57.983 169.235 48 7 276 826 29.325 6.282 733 3.549 23.990 6 1 7 94 85 87
Totaal alle installaties Schelde 2020 89.756 1.136 44.064 4.009 583 5.044 17.250 46 6 256 115 4.363 814 127 340 2.620 7 1 8 90 80 78
Totaal alle installaties Maas 2020 430.317 5.699 224.044 19.474 2.976 31.454 108.624 46 7 271 443 16.415 3.244 342 2.580 21.335 7 1 8 93 83 89
Mechanische installaties Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Noord 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Oost 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Midden 2020
Mechanische installaties Rijn-West 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanische installaties Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxidatiebedden Nederland 2020 8.231 91 3.514 320 42 633 1.234 42 6 239 12 457 70 10 50 235 9 1 13 87 78 76
Oxidatiebedden Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxidatiebedden Rijn-Noord 2020 4.654 51 2.036 171 23 362 849 43 6 279 8 297 43 6 24 118 11 1 15 85 75 75
Oxidatiebedden Rijn-Oost 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxidatiebedden Rijn-Midden 2020
Oxidatiebedden Rijn-West 2020 3.576 39 1.478 149 19 271 384 42 5 199 4 160 27 4 26 117 7 1 10 89 82 77
Oxidatiebedden Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxidatiebedden Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeratietanks Nederland 2020 684.948 9.852 385.309 34.069 4.873 49.210 159.025 50 7 275 727 27.290 5.563 630 3.327 25.327 8 1 7 93 84 87
Aeratietanks Eems 2020 22.554 296 11.839 961 127 1.872 4.135 46 6 263 33 1.380 148 13 199 433 6 1 8 88 85 90
Aeratietanks Rijn-Noord 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeratietanks Rijn-Oost 2020 80.789 1.363 53.537 4.661 714 6.863 26.900 57 8 308 94 3.476 691 60 373 3.378 8 1 5 94 85 92
Aeratietanks Rijn-Midden 2020
Aeratietanks Rijn-West 2020 308.052 4.504 174.500 15.924 2.126 22.992 62.817 53 7 272 274 10.182 2.377 290 1.141 8.818 8 1 6 94 85 86
Aeratietanks Schelde 2020 68.551 897 35.120 3.090 470 3.877 14.042 44 6 252 95 3.624 679 110 270 1.974 7 1 7 90 78 77
Aeratietanks Maas 2020 205.002 2.792 110.313 9.433 1.435 13.606 51.130 46 6 263 231 8.628 1.668 157 1.344 10.724 8 1 8 92 82 89
Oxidatietanks Nederland 2020 275.998 3.689 143.486 12.960 1.767 16.510 61.265 51 7 261 268 9.519 1.808 223 998 8.523 6 1 6 93 86 87
Oxidatietanks Eems 2020 4.924 70 2.921 197 31 963 2.128 46 7 287 6 248 21 3 43 93 5 1 7 92 89 92
Oxidatietanks Rijn-Noord 2020 10.030 127 4.398 563 74 563 1.177 55 8 263 8 320 41 8 37 164 5 1 4 93 93 89
Oxidatietanks Rijn-Oost 2020 97.941 1.444 56.243 5.083 694 5.897 27.777 61 9 285 99 3.373 812 103 350 3.841 9 1 5 94 84 85
Oxidatietanks Rijn-Midden 2020
Oxidatietanks Rijn-West 2020 129.276 1.615 62.915 5.633 789 7.486 23.941 46 6 241 125 4.412 743 88 531 3.543 5 1 7 93 87 89
Oxidatietanks Schelde 2020 8.701 101 3.809 375 47 573 1.709 46 6 244 8 303 46 7 37 230 6 1 5 92 88 85
Oxidatietanks Maas 2020 25.125 333 13.200 1.110 132 1.027 4.532 54 7 310 22 862 146 14 0 652 6 1 11 93 87 89
Oxidatiesloten Nederland 2020 75.194 1.106 43.773 3.712 732 9.568 18.428 50 7 290 72 2.686 444 68 691 4.021 6 1 7 94 88 91
Oxidatiesloten Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxidatiesloten Rijn-Noord 2020 3.379 37 1.430 136 20 239 533 43 7 272 4 134 27 5 16 74 8 1 8 91 80 76
Oxidatiesloten Rijn-Oost 2020 18.502 288 11.222 1.006 136 1.715 4.550 57 8 316 17 624 116 14 105 662 7 1 5 94 88 90
Oxidatiesloten Rijn-Midden 2020
Oxidatiesloten Rijn-West 2020 11.861 165 6.333 591 87 1.041 2.797 49 8 311 13 463 78 18 74 348 7 1 10 93 87 80
Oxidatiesloten Schelde 2020 1.277 25 1.040 73 9 89 262 53 7 355 1 50 8 1 6 36 7 1 9 95 89 91
Oxidatiesloten Maas 2020 40.175 591 23.748 1.905 478 6.483 10.285 45 7 241 36 1.416 216 31 490 2.901 5 1 7 94 89 93
Carrousels Nederland 2020 630.685 8.808 343.854 30.630 4.255 38.801 142.958 50 7 283 606 21.821 3.771 462 2.898 23.001 6 1 5 94 88 89
Carrousels Eems 2020 17.900 206 8.229 671 95 1.652 4.107 37 5 239 31 1.155 133 30 93 395 6 2 7 86 80 68
Carrousels Rijn-Noord 2020 71.485 828 31.695 3.008 432 3.687 13.134 47 7 269 66 2.681 302 56 250 2.133 5 1 5 92 90 87
Carrousels Rijn-Oost 2020 142.557 2.629 103.542 8.938 1.236 9.387 37.548 63 9 307 147 5.065 1.002 97 904 7.454 6 1 3 95 89 92
Carrousels Rijn-Midden 2020
Carrousels Rijn-West 2020 278.159 3.704 145.045 12.809 1.802 17.306 53.853 47 7 281 256 9.026 1.648 202 1.211 7.398 6 1 7 94 87 89
Carrousels Schelde 2020 2.424 30 1.095 116 14 171 456 52 6 265 2 82 11 1 13 69 5 1 4 93 90 92
Carrousels Maas 2020 118.160 1.411 54.248 5.088 676 6.597 33.861 46 6 290 104 3.813 675 75 428 5.552 5 1 6 93 87 89
Discontinue systemen Nederland 2020 2.653 31 1.219 102 15 129 468 50 7 300 2 88 12 2 10 226 6 1 4 93 88 88
Discontinue systemen Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discontinue systemen Rijn-Noord 2020 2.653 31 1.219 102 15 129 468 50 7 300 2 88 12 2 10 226 6 1 4 93 88 88
Discontinue systemen Rijn-Oost 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discontinue systemen Rijn-Midden 2020
Discontinue systemen Rijn-West 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discontinue systemen Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discontinue systemen Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parallelle installaties Nederland 2020 62.641 846 32.494 3.050 436 4.946 13.880 48 7 285 62 2.204 404 50 286 2.288 7 1 9 93 87 88
Parallelle installaties Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parallelle installaties Rijn-Noord 2020 1.443 17 672 55 10 59 255 48 9 347 1 41 8 1 4 35 7 1 6 94 86 90
Parallelle installaties Rijn-Oost 2020 11.236 147 5.748 511 91 911 3.096 41 7 241 8 364 55 10 28 588 5 1 2 94 89 89
Parallelle installaties Rijn-Midden 2020
Parallelle installaties Rijn-West 2020 42.686 614 23.668 2.191 301 3.702 9.924 51 7 306 46 1.571 282 34 244 1.379 7 1 10 93 87 89
Parallelle installaties Schelde 2020 7.276 68 2.405 294 35 274 604 43 5 191 6 228 60 5 10 285 9 1 19 91 80 85
Parallelle installaties Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweetrapsinstallaties Nederland 2020 111.999 1.454 57.358 4.923 653 8.139 18.823 50 7 288 134 4.466 1.371 132 590 2.652 8 1 7 92 72 80
Tweetrapsinstallaties Eems 2020 3.508 36 1.380 128 16 414 914 41 5 223 6 228 21 1 36 77 7 0 7 84 84 91
Tweetrapsinstallaties Rijn-Noord 2020 3.195 50 2.068 152 21 358 545 49 7 279 3 134 13 1 24 76 4 0 6 94 92 93
Tweetrapsinstallaties Rijn-Oost 2020 9.540 162 6.348 554 70 923 2.891 56 7 331 11 390 68 11 70 416 8 1 5 94 88 84
Tweetrapsinstallaties Rijn-Midden 2020
Tweetrapsinstallaties Rijn-West 2020 68.661 847 33.300 2.894 381 3.457 9.904 47 7 268 89 2.785 971 81 229 1.448 9 1 10 92 66 79
Tweetrapsinstallaties Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweetrapsinstallaties Maas 2020 27.094 359 14.261 1.196 165 2.987 4.568 42 6 269 25 929 299 36 232 635 10 1 5 93 75 78
Membraanbioreactors Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Noord 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Oost 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Midden 2020
Membraanbioreactors Rijn-West 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Membraanbioreactors Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compactinstallaties Nederland 2020 8.912 102 3.945 356 45 200 1.299 43 5 279 8 318 49 2 13 181 6 0 4 92 86 95
Compactinstallaties Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compactinstallaties Rijn-Noord 2020 8.912 102 3.945 356 45 200 1.299 43 5 279 8 318 49 2 13 181 6 0 4 92 86 95
Compactinstallaties Rijn-Oost 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compactinstallaties Rijn-Midden 2020
Compactinstallaties Rijn-West 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compactinstallaties Schelde 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compactinstallaties Maas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Nederland 2020 45.534 673 26.421 2.298 297 2.829 11.382 51 6 290 47 1.644 421 48 195 1.940 11 1 14 94 82 84
Nereda korrelslib reactor Eems 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Rijn-Noord 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Rijn-Oost 2020 3.273 53 2.032 188 21 288 1.343 60 7 263 2 75 14 2 11 105 5 1 1 96 93 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) van een aantal verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
De concentratie van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.

Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de restconcentraties verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
Het gehalte van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).