Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuiveringstype Kenmerken Perioden Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (aantal) Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Capaciteit in Vervuilingseenheden (1 000 v.e.)
Totaal installaties Totaal alle installaties 2019 317 23.917
Totaal installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2019 14 209
Totaal installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2019 303 23.708
Totaal installaties Chemische defosfatering voorbezinktank 2019 5 440
Totaal installaties Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2019 25 1.968
Totaal installaties Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2019 0 0
Totaal installaties Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2019 0 0
Totaal installaties Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2019 3 635
Totaal installaties Separate fosfaatverwijdering 2019 1 6
Totaal installaties Biologische defosfatering in hoofdstroom 2019 113 6.076
Totaal installaties Biologische defosfatering in deelstroom 2019 8 122
Totaal installaties Biologisch defosfatering onbekend 2019 11 296
Totaal installaties Comb. chemische/biolog. defosfatering 2019 137 14.166
Totaal installaties Geen extra stikstofverwijdering 2019 11 383
Totaal installaties Extra stikstofverwijdering 2019 306 23.534
Totaal installaties Slibstabilisatie: geen voorzieningen 2019 44 3.543
Totaal installaties Stabilisatie in Imhofftank/clarigester 2019 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, koud 2019 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2019 59 10.127
Totaal installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, koud 2019 0 0
Totaal installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2019 13 1.857
Totaal installaties Simultaan aërobe slibstabilisatie 2019 200 8.299
Totaal installaties Separaat aërobe slibstabilisatie 2019 0 0
Totaal installaties Thermische slibstabilisatie 2019 1 90
Totaal installaties Slibontwatering in droogbedden 2019 1 8
Totaal installaties Slibontwatering in lagunes 2019 13 574
Totaal installaties Geen ontwatering: natte afvoer 2019 181 7.356
Totaal installaties Slibontwatering met vacuümfilters 2019 0 0
Totaal installaties Slibontwatering met zeefbandpersen 2019 34 3.782
Totaal installaties Slibontwatering met filterpersen 2019 3 489
Totaal installaties Slibontwatering met centrifuges 2019 51 10.533
Totaal installaties Slibontwatering met schroefpers 2019 3 204
Totaal installaties Slibontwatering door thermisch drogen 2019 1 190
Totaal installaties Slibontwatering: geen voorz./onbekend 2019 46 2.832
Totaal installaties Lozing op regionaal oppervlaktewater 2019 220 13.960
Totaal installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2019 67 3.153
Totaal installaties Lozing op regionaal stromend water 2019 86 6.920
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2019 62 3.770
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2019 5 117
Totaal installaties Lozing op rijkswater 2019 97 9.957
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2019 62 5.456
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2019 18 2.332
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2019 5 313
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2019 12 1.856
Totaal installaties Lozing via andere rwzi 2019 0 0
Totaal installaties Bodemverzinking 2019 0 0
Mechanische installaties Totaal alle installaties 2019 0 0
Mechanische installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2019 0 0
Mechanische installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2019 0 0
Mechanische installaties Chemische defosfatering voorbezinktank 2019 0 0
Mechanische installaties Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2019 0 0
Mechanische installaties Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2019 0 0
Mechanische installaties Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2019 0 0
Mechanische installaties Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2019 0 0
Mechanische installaties Separate fosfaatverwijdering 2019 0 0
Mechanische installaties Biologische defosfatering in hoofdstroom 2019 0 0
Mechanische installaties Biologische defosfatering in deelstroom 2019 0 0
Mechanische installaties Biologisch defosfatering onbekend 2019 0 0
Mechanische installaties Comb. chemische/biolog. defosfatering 2019 0 0
Mechanische installaties Geen extra stikstofverwijdering 2019 0 0
Mechanische installaties Extra stikstofverwijdering 2019 0 0
Mechanische installaties Slibstabilisatie: geen voorzieningen 2019 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in Imhofftank/clarigester 2019 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, koud 2019 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2019 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, koud 2019 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2019 0 0
Mechanische installaties Simultaan aërobe slibstabilisatie 2019 0 0
Mechanische installaties Separaat aërobe slibstabilisatie 2019 0 0
Mechanische installaties Thermische slibstabilisatie 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering in droogbedden 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering in lagunes 2019 0 0
Mechanische installaties Geen ontwatering: natte afvoer 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met vacuümfilters 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met zeefbandpersen 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met filterpersen 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met centrifuges 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met schroefpers 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering door thermisch drogen 2019 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering: geen voorz./onbekend 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal oppervlaktewater 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal stromend water 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op rijkswater 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2019 0 0
Mechanische installaties Lozing via andere rwzi 2019 0 0
Mechanische installaties Bodemverzinking 2019 0 0
Oxidatiebedden Totaal alle installaties 2019 2 105
Oxidatiebedden Installaties zonder fosfaatverwijdering 2019 0 0
Oxidatiebedden Installaties met fosfaatverwijdering 2019 2 105
Oxidatiebedden Chemische defosfatering voorbezinktank 2019 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosfatering in eerste biol. trap 2019 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosfatering in tweede biol. trap 2019 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosf. in tussen- of nabezinktank 2019 0 0
Oxidatiebedden Chem. defosf. in meerdere procesfasen 2019 1 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:
- toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
- toegepaste methode van stikstofverwijdering.
- toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
- toegepaste methode van slibontwatering (de dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers).
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties
Capaciteit in Vervuilingseenheden
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerder jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.